ʚ-𝟙ɞ 𝄢🎀
@templateRxM
51Friends 3Fans
Karma99.83
Taiwan
無風帶
ʚ-𝟙ɞ 𝄢🎀
4 months ago 10 @Edit 4 months ago
トリセツ🥃
https://images.plurk.com/4Jj83oVwL69jW9nmSFoCLv.jpg
刷寶寶的卡買ㄌ
十月
ʚ-𝟙ɞ 𝄢🎀
3 days ago 5 @Edit 2 days ago
有曬
https://images.plurk.com/5lFkHoUbRnnyqcoNHvf3BS.jpg
我就想問我到底著了這個男人什麼魔
該該叫集中 消音推薦
ʚ-𝟙ɞ 𝄢🎀
2 weeks ago 15 @Edit 2 weeks ago
https://images.plurk.com/2AAl38fhaGHWVPfpOeIZUi.jpg
ʚ-𝟙ɞ 𝄢🎀
3 weeks ago 15 @Edit 3 weeks ago
昨晚回坑的我
今天已經: https://images.plurk.com/24jWc7DTrNVNOF0XpR3waZ.png