Friends Fans
全自動焙茶匯出機
Karma: 45.20
not stating / other - Central, Hong Kong
u娜
Karma: 23.46
not stating / other - Tainan City, Taiwan
霸王Peggy
Karma: 99.54
not stating / other - Taichung, Taiwan
Diaz
Karma: 0.00
not stating / other - Astral Clocktower, Taiwan
chriswang
Karma: 0.00
not stating / other - Accra, Ghana
布丁
Karma: 87.65
not stating / other - Taiwan
切斯特
Karma: 0.00
not stating / other - Taipei, Taiwan
ℛℐ𝒩𝒞𝒪
Karma: 88.40
female - ᴛʜᴇ ᴅʀᴇᴀᴍʟᴀɴᴅ
筱祤⚡東京灣水鬼
Karma: 98.49
female - Taichung, Taiwan
年糕
Karma: 0.00
not stating / other - Taipei, Taiwan