CHICHI
@chi0501
49Friends 3Fans
Karma91.96
female Hong Kong
小智,來自300。
本命:敦南(AKB48),木剎
吃睡悶騷
CHICHI
2 years ago 2
各位新年快樂!
CHICHI
2 years ago 13
有冇人可以答下我水瓶座究竟諗緊乜?點諗嘢?
(20分)
CHICHI 分享
2 years ago 10
打完麻醉針再剝兩隻智慧齒之後嘅感覺係似連個腦都被麻痺埋咁嘅感覺。
完完全全唔識比反應
#人類嘅五感六覺真係好緊要。
CHICHI
2 years ago 8
https://images.plurk.com/5fDUmJqXd50gMaldcaXSDO.png
syringa103 可惜你不是我的比卡超。
CHICHI
2 years ago 1 @Edit 2 years ago
Log In or Sign Up to View

首background好襯柴柴
賊賊的柴柴
CHICHI
2 years ago 8
https://images.plurk.com/4Kr1mXCeeoerXBDtPcGiF5.jpg
浮水
CHICHI 覺得
4 years ago 2
感覺不真實的2019年
CHICHI 期待
4 years ago 6
好想考電單車牌
車牌都未考
然後就去學紫微斗數,瘋狂釣蝦 諗開舖
CHICHI
4 years ago 3
12月快忙屎了
好似乜都未搞掂咁