CHI CHI
@Lui_peggy
126Friends 20Fans
Karma100.55
female TAINAN, Taiwan
修身養性唷唷唷!
CHI CHI
12 years ago 1
又下雨了
CHI CHI
12 years ago
體諒別人一下!
CHI CHI
12 years ago
大學生今天爆好笑ㄟ
CHI CHI
12 years ago 1
今天英文課看的那部影片超血淋淋的= = 我跟維尼看到反胃...
CHI CHI
12 years ago
哈哈哈哈 我找到蛙鏡了!
CHI CHI
12 years ago 2
波蜜一直擋在電風扇前面!
CHI CHI
12 years ago
我家外面有人喝醉 叫大吼大叫ㄟ
CHI CHI
12 years ago
哇靠 家和萬事興好高潮!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CHI CHI
12 years ago 2
和風沙拉 玉米蛤蜊濃湯 煎牛排 !!! 超級飽的阿=) 小蜜蜂吃不飽 我還煮了蛤蜊麵給他吃 通通吃光光囉^^ 真棒!!!
CHI CHI
12 years ago
晚安