ℝ𝕪𝕠🥤
2 months ago @Edit 2 months ago
𝐻𝒶𝓅𝓅𝓎 𝐵𝒾𝓇𝓉𝒽𝒹𝒶𝓎 𝒮𝐸𝒰𝒩𝒢𝑀𝐼𝒩🤍

https://images.plurk.com/5N1ZozHh6oXC0mMQsVhSDc.jpg https://images.plurk.com/24iVbqyCzwe2wyd9SC1ZTY.jpg https://images.plurk.com/4L2J1LlLGXK9Fvrw26Tx42.jpg https://images.plurk.com/aIN4RavkJyoLGMK3An4Wj.jpg https://images.plurk.com/1jaDilOtB5facU49Cxx6BT.jpg
他就是他,溫柔的野心家,我的逆光小狗,沒人能在孤獨街贏過他。

秋意間有你 再也幸福不過了🕊️
願你健康快樂 早日康復💌✨

#HappySeungminDay
#우리의_영원은_너야_승민아
#EternityWithSeungmin
latest #12
https://images.plurk.com/4FUicmXcrBFmmVCYnhZvHd.jpg 超好吃的糕沒話講 收到實體超滿意 https://images.plurk.com/2vLXxQT2nSyMdKM6Jt1gna.jpg https://images.plurk.com/3FJzPu7HWzca1LoYRHY52s.jpg https://images.plurk.com/1xRgsV193B402gRGIDXX7p.jpg https://images.plurk.com/2Kf09biC0a9wfw3gaYr5WG.jpg 真的很漂亮
ℝ𝕪𝕠🥤
2 months ago @Edit 2 months ago
明年再吃
🐶壽星本人發文
https://images.plurk.com/4Tr1LpGHtFJc2utqmAdh6d.jpg https://images.plurk.com/pGhvkOF3WPe5SiTFzsQBa.jpg https://images.plurk.com/5Mk1iIKnz47CrI9uAOSG2s.jpg https://images.plurk.com/5oi4iCDPb2ri47jLwiANyU.jpg https://images.plurk.com/lJ1HviPD40IbZ3Sqh2smo.jpg
https://images.plurk.com/6D6eB63geUKwZPDhffz2Qi.jpg https://images.plurk.com/lPV6n2Qw1gpqAmThkk265.jpg https://images.plurk.com/78dxp1KZ7lzf0bjcnz1rMr.jpg https://images.plurk.com/5jJW2RrIc8JNMjG2SmZ4Vy.jpg https://images.plurk.com/51kTcQ1IexoknbagLXZDHa.jpg
立即下載
🦊 https://images.plurk.com/5QsVDFvjM6viuH6ZJEsWgk.png https://images.plurk.com/1up8rbTbShE77FllCVLzBi.png https://images.plurk.com/57XaNzHiMt0yQ0o4ZiiKmI.png
🎥Happy Seungmin Day💕
미공개 사진 도착💌
https://images.plurk.com/1YHOwBEmvTty8XiKKX92Y1.jpg https://images.plurk.com/5cOBQTQxOsd4duGElGxSMO.jpg https://images.plurk.com/4o6Tp8skxihokAc4j7V88f.jpgStray Kids on X
希望你的願望都能實現,一年比一年更好,期待未來你的樣子,回憶過去的你我也好喜歡
今年沒有直播也沒關係,收到的祝福一定也多,平安歸來最重要了🕊️
https://images.plurk.com/7qnCHJqj6uWUE9xwfbL6CJ.jpg 好可愛⋯⋯是姐姐做的蛋糕!!是前幾天的 今天小狗好多話 至少生日這天不用擠滿行程 偶爾休息也不錯!但要平安
back to top