GrinChesna💫痕✨
6 months ago @Edit 6 months ago

FFXIV

https://images.plurk.com/4e0T2JMQqKp5t2PQL31aCc.png

今晚的感覺複雜

還沒過3.0的不要點
https://images.plurk.com/3lZb30pC5TrEcdXkpiABJC.png
看到這邊我滿腦子都是狗勾抓神奇寶貝(某種層面)
https://images.plurk.com/3WPs26MsAuxgh04v2QVfS2.png
把我大師兄還我阿操!!!
立即下載
GrinChesna💫痕✨
6 months ago @Edit 6 months ago
https://images.plurk.com/u1UJd9oOhH2lq3MXtbgOV.png https://images.plurk.com/6o7nLvwa1QBfkcNdrdLIlL.png https://images.plurk.com/6HLGJvcMtWt1ahwdomjENX.png

總之今天瑟西昂的草生最大仇已報(18號踏入伊修加德 29號報仇血恨)

雖然我在想是不是應該先宰了澤菲蘭才對