【ㄆㄌ釋迦】https://images.plurk.com/4pxOiykJsnvZVn5mqUPwVP.jpg https://images.plurk.com/55gxFfI3oLUAKHg3IIvGaY.jpg https://images.plurk.com/v1OdjJG9KHy4tIKAlXIck.jpg https://images.plurk.com/7MFFgE2POGeccKDAL6FzbP.jpg
放一下昨天的kaito攝影會肝完的成品 好多截圖塞不進去
latest #7
https://images.plurk.com/4nMhb7sVQE0bhy0uNts1jX.png
雖然但是大哥抱歉(暫停在奇怪的時間點
ㄇㄙ/冬眠水母
5 months ago @Edit 5 months ago
https://images.plurk.com/1BbtqhmzNfYR9IaCptKmkN.png https://images.plurk.com/JqwpMwlkQrA1udkJTw2IW.png https://images.plurk.com/EkKKuSSuDljU8xvf8iDaj.png https://images.plurk.com/qmiW6FGD8s8HET3gORjbt.png
https://images.plurk.com/6fJBU4wrijsbwaXIqnU2m5.png https://images.plurk.com/7a1Y1GrFGHzlP9T6uyHn2h.png https://images.plurk.com/4cwa3FQ0eVullp4yeCVK3r.png https://images.plurk.com/54VUAcQ46sLJBXwIaVc02b.png
放不進去的吸血鬼單人照跟爪爪(?)
https://images.plurk.com/H7jbLqYXxUQgp97JoqDAj.png https://images.plurk.com/4DOqh1U3Tj1H6YeCLx5bAY.png
也是放不進去的貼貼 (哪
立即下載
https://images.plurk.com/4IbM3hySzvVkYOhe1ng5K0.png https://images.plurk.com/13DFTxGlTTHulgCIYpnfOj.png https://images.plurk.com/66rzE72zzRCfxbWyfphNCx.png https://images.plurk.com/6x4MUULL3nriG6IYst3mSW.png https://images.plurk.com/5jLAEYkaeowIU63TtthNHa.png https://images.plurk.com/4YVCwIRSGPv6FslCig1cjD.png
斗爹某汪打斯也超多進不去 窩已經開A4排了還是擠到不行
https://images.plurk.com/5IMRdbIFU2BMJGVp4HrioD.png
另一張沒被選入的舉手圖 五個人一起拍,超糊!
昨天錄到一半我的手機還跳樓今天換保護貼噴了399(手笨
最後大概就是有點意外安可場自由穿搭大家都有用髮型(?)
ㄇㄙ/冬眠水母
5 months ago @Edit 5 months ago
提醒自己下次要開攝影會的話記得不要再綁髮型+衣服,超難達成
back to top