AJ┋人間蒸發
1 years ago @Edit 1 years ago
【演唱會紀錄】#魚丁糸池堂影夜演唱會
集中我17.18.19三天魚丁糸演唱會的紀錄,但要憋到19號結束才能喊,我應該會爛掉
容許我拿ig限動來放(……
https://images.plurk.com/5LpaV5Zj2oqyggGevLbWoP.jpg https://images.plurk.com/4wYAkTAgGlAwptDny8YbYr.jpg https://images.plurk.com/470dqgvpCsxrRnmSLl29ZV.jpg
哭到頭超痛,還好我明天補班日請假了,不然真的會爛在辦公室
AJ┋人間蒸發
1 years ago @Edit 1 years ago
喔對了,吳青峰這場diss了幾次AI時事我真的笑到瘋掉 (這個不紀錄我怕我會忘記(淦淦到底多魚腦
立即下載