akaashi_no_wifu
1 years ago @Edit 1 years ago
今天階段性完成申請資料,很棒ㄉ我值得最好的十週年編年史!重回噗浪更新生活近況真的好感動、、、
latest #8
掰噗~
1 years ago
更新好麻煩(p-doh)
機器狼希望您今天明天都很幸運汪 (´,,•ω•,,)♡
機器狼知道了汪 (´・ω・`)
立即下載
akaashi_no_wifu
1 years ago
https://images.plurk.com/3xROdMAt5aBSP6ZToujGxB.jpg
真是太開心ㄌ我要放我笑到閉眼睛的合照
akaashi_no_wifu
1 years ago
(啊剛洗完澡頭髮好亂啦)
akaashi_no_wifu
1 years ago
編年史越看越喜歡,真的好好⋯⋯
akaashi_no_wifu
1 years ago
不過還沒拆封塑膠套!我要等最後ㄉ任務結束以後才來拆(。ì _ í。)!
青🍊
1 years ago
好久不見!!!
十週年超棒ㄉ!
back to top