https://images.plurk.com/6RzQZy7xPDYACLlHZU0Qd6.png https://images.plurk.com/1BsAbMqb6vDIJAt6cBaWmZ.png
這次的故事蠻溫馨的 每次有碧故事都會很好笑
latest #7
https://images.plurk.com/4PcCcHQzWs0uB3gNwYIdkR.png
競選 妳最好的朋友 碧
https://images.plurk.com/7oyvsynYxgYgopDrjxbAMh.png https://images.plurk.com/NCZa4ss8shvqWInF2cwZi.png
因為不會放假被手下叫去放假的團長 結果還是在外面鍛鍊
https://images.plurk.com/53C3MUxEb6DS9djI7MjZhZ.png
想在野外最好的時段享受喝酒的社畜
https://images.plurk.com/4fzroBs9z7UYVtzEc0O3Lb.png https://images.plurk.com/3LX7EaJzEchekdaaBvy2aG.png
結果那兩個精靈去休假都不先說一下 被當失蹤人口
https://images.plurk.com/1kuXMGynUIjUdKCALCU0Y.png 碧的大腿
https://images.plurk.com/6AbtmjX7onUvec7eSNilCQ.png 酒鬼
back to top