ಠ_ಠ 偷偷說
6 months ago
#安價 #百合(大概是)

眼前的女子優雅地使用著刀叉,將五分熟的牛排遞進嘴中細細地嚼,而後拿起餐巾紙往嘴唇抹了抹,拭去多餘的肉汁。
「好吃嗎?我醃了很久!應該算是入味吧……」
你小心翼翼地詢問她的意見。

請問你們兩人的關係是?(骰下收)
latest #28
ಠ_ಠ
6 months ago
(dice2)
toast8965
6 months ago
主僕 (dice2)
lychee7642
6 months ago
開店第一個顧客(dice2)
cobra8971
6 months ago
經理跟秘書(dice2)
steak6178
6 months ago
姐妹 (dice2)
cobra2121
6 months ago
美食家與烹飪菜鳥 (dice2)
prince8213
6 months ago
牛牛跟獅子 (dice2)
loquat3632
6 months ago
女神和舔狗(dice2)
snake2911
6 months ago
媽媽和女兒 (dice2)
prince8213
6 months ago
牛排本排與牧場主人 (dice2)
alpaca4063
6 months ago
老師跟學生(dice2)
tomato5968
6 months ago
(dice2)研發新菜色的主廚與餐廳合夥人
prince8213
6 months ago
婆婆與媳婦 (dice2)
longan8546
6 months ago
魔王與勇者(dice2)
steak6178
6 months ago
跑友 (dice2)
ಠ_ಠ
6 months ago
七面骰好難中
噗神 我直接抽一個可嗎 (lots)
celery4384
6 months ago
(dice2) 公主與女騎士
raisin3066
6 months ago
(dice2) 幫骰婆媳
ಠ_ಠ
6 months ago
那我抽ㄌ
從上向下數來第 (dice20)
ಠ_ಠ
6 months ago
牛排本排跟牧場主人
celery4384
6 months ago
(rofl)
pepper660
6 months ago
tomato6676
6 months ago
這故事究竟要怎麼展開呢
bison1082
6 months ago
害我噴茶
chili5369
6 months ago
這組合好特別
prince8213
6 months ago
我的居然被峰迴路轉谷底回彈的抽中了
cobra8971
6 months ago @Edit 6 months ago
這甚麼組合
cow7827
6 months ago
要怎麼百合
back to top