https://images.plurk.com/2eGBw4JcXc2ec0f4Qrgcek.jpg
小當家串 歡迎點餐
latest #6
https://images.plurk.com/1zV0UrZ9yHuzIvykCDVVcx.jpg 420的雞 不要相信網路教學 因為沒有高級烤箱 烤了一個多小時還沒熟 救命 最後把雞腿分開拿去烤才熟
https://images.plurk.com/4RLFNfJp1yTrRiNNdhfyEU.jpg 超讚
https://images.plurk.com/6T6QQxvVZmigJPbUP9yJVb.jpg 今天的午餐
立即下載
https://images.plurk.com/15MBfP7NTEcUiZqHcBoFwC.jpg https://images.plurk.com/1M8Ppc5UislpQs6KFP5Qrg.jpg 今日晚餐 薑汁豬肉 松阪豬
https://images.plurk.com/BjnYv0fuFTyZdoG8f8OMO.jpg 曝光生菜
https://images.plurk.com/6RUYWgE7dxs5VHj4gVLtqe.jpg 第二次烤雞 200 60 250 30 過熟 馬鈴薯ok
back to top