ಠ_ಠ 偷偷說
4 months ago @Edit 1 months ago
#售物 佔公河抱歉
賣貨便、好賣+、蝦皮(均+10)
歡迎看看 有問題或想議價都可以說
商品下收

#迷路小瑪在萬金 #魔法少女小帕 #東津萌米 #穗姬 #空氣少女注意報 #艾兒 #妖怪公館的新房客 #請問您今天要來點兔子嗎 #少女與戰車 #LoveLive #LL #學園孤島
latest #13
ಠ_ಠ
4 months ago
迷路小瑪在萬金
ಠ_ಠ
4 months ago
https://images.plurk.com/1HElnYC4LfJ1ONesz8DBc3.jpg https://images.plurk.com/58oPGsClc4bH4RKu2twCYF.jpg https://images.plurk.com/6vwnWsHdH1qXveuv9LNuat.jpg
小說 特裝版(特典:吊飾+書籤)$250
ಠ_ಠ
4 months ago
魔法少女小帕
ಠ_ಠ
4 months ago
https://images.plurk.com/4d5Z5IACt5sTZrYLonofO9.png L夾(2入)$125
https://images.plurk.com/3MU6zHXlWI9HQCtpm3QEWV.png 便利貼 $80
以上一起帶的話 $200(+送簽名板) https://images.plurk.com/7pb934lOxxFCWEQz0oiZ2i.png
ಠ_ಠ
4 months ago
東津萌米 穗姬
ಠ_ಠ
4 months ago
https://images.plurk.com/4L17pfmKzoAQLfDhUT8WqT.png 擦拭布 $100
https://images.plurk.com/1gT6zOZqJRjq0KDUNMIxkX.png https://images.plurk.com/7uXTBGIpNP4Zr7PlIsPFdB.png 雙面L夾(2入)$125
https://images.plurk.com/QV5v0jrHfluhNAeSB82S6.png https://images.plurk.com/1RzG5RHukpXE1PcKdwKoYs.png 3D明信片(2入)$80
全部套組一起帶 $300
ಠ_ಠ
4 months ago
空氣少女注意報
https://images.plurk.com/32l0dUJ4TNl727lMVKGVFn.jpg https://images.plurk.com/2wFfNWjhyKMh8C24bYuI3E.jpg 3D硬式資料夾(可見不同衣裝)$120
ಠ_ಠ
4 months ago
妖怪公館的新房客
https://images.plurk.com/3IFYMoKtr4lN0wqZssUxbB.png https://images.plurk.com/mo6h4uZ2JkGKbm8kIgaJH.png https://images.plurk.com/4p3StPUXW51YmRjLdt1H7I.png
12集2018典藏特裝版 僅開盒確認 $550
(可不含小說12集 價格變為$400)
此項雙北可面交優先(台北車站or板橋車站)
ಠ_ಠ
4 months ago
請問您今天要來點兔子嗎
https://images.plurk.com/2nwzqoIxXFQ4s09IWcp7i3.jpg https://images.plurk.com/AE5UACyUG3K531ZMLrVWD.jpg 悠遊卡貼(有點印刷瑕疵) $20
ಠ_ಠ
4 months ago
少女與戰車
https://images.plurk.com/58FK1jIZ9GC78arbtfOOnq.jpg https://images.plurk.com/5bmJEgEKmrjuBQGPcw0HWa.jpg 一番賞D2 $150
ಠ_ಠ
4 months ago
LL
https://images.plurk.com/221tLTtmAlLSKt70FedIbb.jpg 同人大吊飾 $80
ಠ_ಠ
4 months ago
學園孤島
https://images.plurk.com/3LS9fFnqd2EZ2UQHHscKD3.jpg 長型海報組 $100
ಠ_ಠ
4 months ago
以上
back to top