Ginn🐙
3 years ago @Edit 3 years ago
什麼我居然畫圖了
Ginn🐙
3 years ago @Edit 3 years ago
https://i.imgur.com/qoi0NDW.png
(但是是半年前的)
Ginn🐙
3 years ago
魔女がいた。 當時和朋友玩ㄌ這個 右邊是偶(截圖弄丟ㄌ…
Ginn🐙
3 years ago
https://i.imgur.com/Fyud2Zr.png https://i.imgur.com/tkiqlaJ.png
迷失在上色前的草稿線稿 黑白真美好
立即下載