⎝(^•ω•^)⎠★康喵
7 years ago @Edit 3 years ago
[BL原創]
想說幕星社跟壇九SQ都整理了
來整理一下19天吧
old先的微博_微博 作者 old先
http://ww2.sinaimg.cn/bmiddle/6f016cdfgw1edvz6u1y73j20i20pjgqx.jpg
19天-19天在线漫画-在线漫画-腾讯动漫官方网...
跟騰訊合作 可以到這看全部~
幕星社的微信公眾號ID: Mosspaca-Studio
latest #443
掰噗~
7 years ago
整理好麻煩(doh)
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
7 years ago @Edit 2 years ago
https://imgs.plurk.com/Qwy/3DV/hQebIqUl1uYAo6dw3PfOqmP8xrD_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwy/57g/P1LoFfah6BukhDrF7NIFY2O1ZlG_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwy/bZd/sVBgXgx2mUArioTbsih6UwTUlXg_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwy/mF2/NdLfgBm61YXRnT3QIpGe33IqIvk_lg.jpg

https://imgs.plurk.com/Qwy/1te/lHFR2C2i33hRFhOxXtcrTZcqMXH_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwy/mU1/yIVMhuFIq6ro5wMoSmqEUtKxReW_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
7 years ago @Edit 3 years ago
https://imgs.plurk.com/Qwx/mp9/EV6BUSmNVdzrOlmeAfLEuFx0v25_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/AKF/H7XWSz86Lvy4IebXHLCwXDZuGSL_lg.jpg

https://imgs.plurk.com/Qwx/upv/Sv9i6zMXLjDLhFZdORrZkNAEslK_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/jdV/0R1suwbst0QaN5izoCK0CotDmaq_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/g2Z/HjdMMSPoaNSfuZExJP6FX8TIQbi_lg.jpg

https://imgs.plurk.com/Qwx/KYf/H8gfJl9wCRDlUMbR8A78B2CIah5_lg.jpg

https://imgs.plurk.com/Qwx/umS/EnvVjcXqhasb0nCrM0wXXu9IbLC_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
7 years ago @Edit 3 years ago
https://imgs.plurk.com/Qwx/oKj/WWHEX74g2zSN105Y1nEy2wccC4e_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/5iq/7ZOpK8hYhSXZLwXfwjIt3qKeNrz_lg.jpg

https://imgs.plurk.com/Qwx/DFD/Lv923urNrtxZWKzVq8SmI8kZZQ9_lg.jpg

https://imgs.plurk.com/Qwx/JGY/7B2mzZ6VFFNGH4YKvYpinNxWdVu_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/tFX/BHEo2XEZpEFRZ575Vdy1qPvJDFT_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
7 years ago @Edit 3 years ago
https://imgs.plurk.com/Qwx/9sI/huul7QIXlEM4zuP57EysOvxf9nu_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/45H/5nhkJtWGlbJZ8a4Ic9iN8A01Jta_lg.jpg

https://imgs.plurk.com/Qwx/2DS/VyCB5gNrTZrTOc9fp2CfRVop3X9_lg.jpg

https://imgs.plurk.com/Qwx/O2Q/tlx0D4wLUuBW70Eo2TnPiL5QXce_lg.jpg

https://imgs.plurk.com/Qwx/MHD/AsrkOult1Vl66SQcgwgQflkYEt8_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/DUy/1N3KLoDv1geRuJuWYO42UOEGA6i_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/sGR/5ZSHDfPmnMEBrsX11NMcBPNkAYv_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/VMd/usm55TVLtkwx0WAtMbEazTvfjKS_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
7 years ago @Edit 3 years ago
https://imgs.plurk.com/Qwx/tEs/8Y8qxzfgTN6SAgGifbdYjktgQ4x_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/9LI/gyuvdCm69GCDdHzbsCu4vdAfWls_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/PCR/67veKXTjAyhpYTd2RF5GG3Pj6Gf_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/pyy/96hZc79zvZPByAWfPhvtW7dLpSr_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
7 years ago @Edit 3 years ago
https://imgs.plurk.com/Qwy/cUK/gPyX9DKWldFL5QFV9KD4Hnj5Ofp_lg.jpg

https://imgs.plurk.com/Qww/O9g/HJ0tLNqzHckuOSL3RM79hTLMNgk_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qww/pFQ/hpjziUIVV6qtJn2XR9pFHxbX7RF_lg.jpg

https://imgs.plurk.com/Qww/ImN/PrbuybkxSsrjCsRm0WOnEE0ynYC_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
7 years ago @Edit 3 years ago
https://imgs.plurk.com/Qwx/jyL/TeY1GcYfOuUbicvzyQkq5d9a35Q_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/Oyy/CEP6yGPgR6VobsOTHCNvwncZLjG_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/yJQ/QKfz4f0sssPnTV89UPfAkQYs5H7_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/ANF/flPWXrqsXBUhxuUgDrZjsS0hgcs_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/9EH/LuAtOKsueNV8fiIgnrh2qGostoC_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
7 years ago @Edit 3 years ago
https://imgs.plurk.com/Qwx/jxp/xDFh1ZRUZ2be1E0SZPwtRDzw2Ns_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/38T/CaMnmC4ILnf4ZVcUtCd2ZCJYuxK_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/NGS/VjeIQpaWzYldXRMkEFuAU5n3BSp_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/tB6/yF0DDMGfBvhXrnjhC8F4oL3gIM6_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
7 years ago @Edit 1 years ago
https://imgs.plurk.com/QzJ/nqG/8YowqYUiQPyedc0xdhHxYUteokb_lg.jpg

https://imgs.plurk.com/QzJ/D1C/48EjNlqt7LvIla2wpqaRB9EQaUw_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/JV6/B3C8OjsfjPkdWWaUgVBxX82spQR_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
7 years ago @Edit 1 years ago
2014/11
https://imgs.plurk.com/QzJ/qyz/WQZXo99a9IrUjSu02XgAMo2l8B4_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/N0L/SglNc8wfTaFYUFLAawAcaevIm5a_lg.jpg

https://imgs.plurk.com/QzJ/NMy/g6fp5C8aW0I6i7bN7GIpkd1zZoY_lg.jpg
https://ww3.sinaimg.cn/mw690/6f016cdfgw1em68d4316lj20i21notjj.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
7 years ago @Edit 1 years ago
https://imgs.plurk.com/QzJ/OfW/mEDsAcUOHkvKpqRGitJ0sYum0rE_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
7 years ago @Edit 1 years ago
https://imgs.plurk.com/QzJ/Llj/zIw5RihrvTqlLNG1QiGHJFcuIUc_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/FAk/ryb4qVr1ZT88bdZWt6KQ5viGJwC_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/lLq/cn8labSCdFuuYPABxnosJPWO69u_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/TyB/YRIuXJdz0xrU6fQnYMXIBb2bJcJ_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/brO/AYHj8DIoVkX7FOD3FjX8drjAxus_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/IQc/k75VPusP4aONWfebeVzZRjKyFmx_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
7 years ago @Edit 1 years ago
https://imgs.plurk.com/QzJ/cfR/W7iMgqVstWV7vOa247hP7fs78jl_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/DiC/tDmhPPZMXNm2oAN29d5ZBWcv2dC_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/qbN/ZkW67FVkwtQnkPPsTUtXdu2ZxmI_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/Vgs/Svt3Y3Gk8CpjcREMh8llkEUv9gY_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
7 years ago @Edit 3 years ago
https://imgs.plurk.com/Qwx/SRx/JQYU1aMUJfsWv9jVThuP75THir7_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/N5Y/X6LYKTZyqIDNVdJttZTwkg9TNc1_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/fOA/tZV8guX5ECHsCzin87zDOYJSkx4_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/nIg/UrTzkiR2SQq4sNYVVsyELt0XXo0_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/sMM/YPGntgCWU1IQirwQs6qvQL51wIf_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
7 years ago @Edit 1 years ago
聖誕節特別篇
https://imgs.plurk.com/QzJ/qs5/ryQOuGtbxrmX8eu4saqA0Lw8jaq_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/cUZ/ZyKZSrLU75Pm2puqxScWrPVeJxe_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
7 years ago @Edit 1 years ago
繼續接之前的
https://imgs.plurk.com/QzJ/I1w/D6Xvrm5PT0BbRMn63R81Bat7SBU_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/qAp/IOk76Z9jtv76wJlkSSbB4BdogA1_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/WtH/DvTzlFFlPW1Bo7KMvQhx9ebMp8x_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/JcG/TWB2fLclKKdKErCgjkFbuIinjaB_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/xjB/zohgPBAt522KWwGPcW9SMcs5ZOz_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/sEH/bq3fh4igG19PpUzq0ZVM0hLRCFM_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
7 years ago @Edit 1 years ago
https://imgs.plurk.com/QzJ/Aej/5FUAhNWhI8ymBZWv05y9Tx7ljUe_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/UYb/dp7Gae9q6xYvcACKCXbxCNoEuIq_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
7 years ago @Edit 1 years ago
https://imgs.plurk.com/QzJ/gYl/OEp78vCxPbiDqR8g86ieBn9V2S5_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/LTW/s0fYZ49i5eHzKRyOzq4js1vIFn7_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/UvF/B6Fk8qLLvCZteo7ddWXgiocXT0J_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/ErZ/Rnar7PxR1SmB4ZoOB9AYBQe7M7t_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/H8R/rXAYVyRSAPtJCjgBtxZPm4G8k1u_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/rin/qPEUgZwf4URNFiTXpxMegRjySNY_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
7 years ago @Edit 1 years ago
https://imgs.plurk.com/QzJ/1Wi/bml980wMXwiU68d4Oy67jS0qJ9y_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/H3s/xSL3IRxh2gKllk6BilGGcKGqDD0_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/lxi/1YqsOEKCjB5BCPkLrzTg3UE9hyx_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/M9F/TyanXzm5w9t8lYmDJoXXX2rflFV_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
7 years ago @Edit 1 years ago
https://imgs.plurk.com/QzJ/kv3/6pNSGByLOpYC0Bhf4CHLBVVVQPn_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
7 years ago @Edit 1 years ago
https://imgs.plurk.com/QzJ/ygy/pWYqeNcWZR7YtqFLeuIht26dPFo_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/QG4/EKinNePkofqysxpCyPesQ0wmgaW_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/u6n/AxfM4b4qzHup2Gz05xrX6zQaABT_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/Vmb/A1PFNX4b3DqqEvieAaIMs3uRleV_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/d8u/YuTvK7rJQAj9LFMgS7opd3Q6XA4_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/hqz/R8uzCLQBcMP3WRbmkqKebtpeGny_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
7 years ago @Edit 1 years ago
https://imgs.plurk.com/QzJ/WFR/iNMESGSGdVHc2YN4Hxc22txbHEZ_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/PCn/7rRh4VDtWhD9UXFEGfuwfMvhgA1_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/dvH/psfwSeJ3G09zMDohFeZ1yBydATB_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/UQF/qrcmfLBK35qrtFSkmT1QozmYdcY_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/pAd/hdn8XMCc2XiO5SdD12uKhaQJI3f_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
7 years ago @Edit 1 years ago
情書事件(?
https://imgs.plurk.com/Qyg/vaT/nsR1LiWWM7QPpJjigpLif54Chol_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/l6i/kuxgtGQRU4uaWbUsk0Ico2HOgFk_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qyg/L7m/91YB8Zfm9YioiGxiO4XMAtQ5kEQ_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/coA/svIrBXiWUFqYtfgU4SCT5uDxY6C_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/HdK/01Oh4phHH6myL2P37IUHs8Zmeoz_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
7 years ago @Edit 1 years ago
https://imgs.plurk.com/QzJ/4gU/CQ7humzYwtb6txPyTom4WJarXb3_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
7 years ago @Edit 1 years ago
https://imgs.plurk.com/QzJ/1Pd/rj7aFyA0Uk02kq5CUTEALUFiCvn_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/1zL/XOHvnh1l9hHdBuVnBSW3BV2Ixjj_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/pS1/voAka5L1olv8MQ52rwZDUJ3Pb1R_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/GEm/1lGRU2NVmd4WTt0xJFgJAFb81KL_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwz/m38/LP73uCypm5BdxyFoWsAxT3d1GSQ_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
7 years ago @Edit 1 years ago
https://imgs.plurk.com/Qwz/vSB/zvIfuFoATcFHlw1XM3GLg7Ojoqu_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwz/sfz/XIstgm7cGnRrZcE55mHfFQ41YXB_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/AOl/XlDmc0euxWbrPmEG8MTIgjBels6_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/MYW/MHU2wRKh1mz1vkDFYnxlPMUQMOZ_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/tLA/RD3ubRdCsGn4DRwAAyXzXem7yNC_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
7 years ago @Edit 1 years ago
https://imgs.plurk.com/QzJ/7kF/0zTuFZ7qW7FDdmeLMAECQvgGxsM_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qv0/TGe/KBzjD7mdONH3WJUIEy7CtfzthgW_lg.jpeg
https://imgs.plurk.com/QzJ/cNQ/rtgo7jK9zCfFWqE5bCpZIpOQvnW_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/Qmz/GGnjD4CwziFfWCCtFMugwkgAAjW_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
7 years ago @Edit 1 years ago
7/14更新
https://imgs.plurk.com/QzJ/y64/PETfSKmVLMnfaY9z2RUyuG0tSt1_lg.jpg
果然事先整理 發噗就快很多
雖然我沒有很喜歡BL但是還是覺得他們這樣很可愛
phes30710: 他們的互動真的很可愛啊www
感謝ㄎㄇ整理 之前只有看過兩三張 這系列好棒RR
mego91062: 不客氣 因為我自從開始關注壇九後連old先也順便關注了ww 想說也整理起來吧ww
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
7 years ago @Edit 1 years ago
7/21更新
https://imgs.plurk.com/QzJ/OiL/I6MkKePWhIi6gf6EVTav2urMlsX_lg.jpg
靠wwww賀天真是大人氣
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
7 years ago @Edit 1 years ago
7/29 更新
https://imgs.plurk.com/QzJ/uoP/2Ek84tFvcsuwq7wVQpBzX8Jsq9v_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
7 years ago @Edit 1 years ago
8/2 更新
https://imgs.plurk.com/QzJ/sz5/yjPwbb27h6pQLLaSymlQkOznDOf_lg.jpg
wwww賀天你看看你
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
7 years ago @Edit 1 years ago
8/6更
https://imgs.plurk.com/QzJ/9FV/VoFKEJxqACIDsmjBftyShKHlP2t_lg.jpg
最近賀天戲份好多阿
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
7 years ago @Edit 1 years ago
https://imgs.plurk.com/QzJ/JIN/NtAzDd1e6SfeYppCdtzfspFtfUL_lg.jpg
果然還是這兩隻好
嗯 我也覺得這兩隻好XD 賀天比較像調味的(?
craneswing: 感覺就是那樣 阿對 這是今天更的 old先更得好勤快啊 反觀壇九怎麼感覺好久沒更SQ了呢
老實說的話賀天是我的菜(幹)好正啊這傢伙
但是我也是覺得那兩隻在一起最好www超安定的甜甜氛圍(?)
yinz05: 我大概偏向喜歡見一吧 喜歡做死的角色(????
見一超可愛!!賤炸永遠萌萌的
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
6 years ago @Edit 1 years ago
8/15更新
https://imgs.plurk.com/QzJ/z8N/5V791TU97MfJZbh40edU2oQ0x6V_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
6 years ago @Edit 1 years ago
8/25更新
https://imgs.plurk.com/QzJ/lC7/yYKuKPjMcloOg4XJL7C2sJwW0W9_lg.jpg
阿阿 果然還是要打呢~
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
6 years ago @Edit 1 years ago
https://imgs.plurk.com/QzJ/kzd/ge9pNECJDwPiYfUPcGicBWBqZuM_lg.jpg
好帥!!!!!!! ㄍ
帥氣!!甜甜的
賤炸這對不管看多少次…都很萌 剛剛又差點在咖啡店笑出來
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
6 years ago @Edit 1 years ago
9/9 忘記更
https://imgs.plurk.com/QzJ/N3t/EFtPmVc5pfsBL7j7FePUy1bGuru_lg.jpg

9/13更
https://imgs.plurk.com/QzJ/1YU/WJKOqB66Mhtv8F6c1BirpJT0Nz4_lg.jpg
有夠萌
虐翻我了(痛哭
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
6 years ago @Edit 1 years ago
9/18更
https://imgs.plurk.com/QuW/bQE/CnznqAMjPPjHheTYDEqrAW0tDiO_lg.jpeg
抱抱!!!!!!
honne_watashi: 給日向一個抱抱
萌萌der~~~~~~~~~~
感謝噗主!抱抱好棒喔
9/27更 賀天的一天

是個新cp的概念?
\新CP/ \新CP/ \新CP/ \^p^/
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
6 years ago @Edit 1 years ago
10/6忘了更
https://imgs.plurk.com/QzJ/b53/q9KvBA4lXf4cnXyI76xlc7vx1oh_lg.jpg
見一的早晨
噗哈哈哈哈哈哈哈哈wwww
你這個變態wwww
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
6 years ago @Edit 1 years ago
10/10更
見一的笑容好燦爛
https://imgs.plurk.com/QzJ/xu3/p5VlAIxiXurOToBtkdS8glOZkzr_lg.jpg
黑毛是練過的
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
6 years ago @Edit 1 years ago
10/15更新
https://imgs.plurk.com/QzJ/x0s/Lb3ClrNkGxPtNBP9VmSYbBxzUI1_lg.jpg
作者真的要開新CP了嗎wwww
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
6 years ago @Edit 1 years ago
10/24更
https://imgs.plurk.com/QzJ/cyD/FSItwV56RNAZTXC5pIqtHiDOqxL_lg.jpg
想試一下嗎?wwwwwwwww
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
6 years ago @Edit 1 years ago
10/27更
https://imgs.plurk.com/QzJ/SBf/NUMgpCVCBBIHxviAxHm6mE2MxG0_lg.jpg
突然走溫情路線好不習慣(艸//
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
6 years ago @Edit 1 years ago
11/02
https://imgs.plurk.com/QzJ/dr4/LH5F5VVEUMBiA7jj4T7klff2lqK_lg.jpg

https://imgs.plurk.com/QzJ/atG/mZ4Kber6FCRNqkqu5vT2raKETh6_lg.jpg

11/9
https://imgs.plurk.com/QzJ/rB5/WhuiLbpqd2U9TmjgEQdD2kqEp6q_lg.jpg
到底在幹嘛wwww
Сон.
6 years ago
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
6 years ago @Edit 1 years ago
11/15
https://imgs.plurk.com/QzJ/nmb/aF586LFBSgfXxSKglW2WauaqNYs_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
6 years ago @Edit 1 years ago
11/25
https://imgs.plurk.com/Qya/lrX/eZeDnMJCoUZnWR3dYw3bxNYHTSi_lg.jpg
11/28
https://imgs.plurk.com/QzJ/NKB/SBS1UEMigH1HkwwvU4IssN0Zg3e_lg.jpg
哇操!!!!!!!!!!!!!!!!
哇wwwwwwwwww 天啊wwwwwwwwww
腦袋真的燒壞了嗎WWWWWWWWWWWWW
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
6 years ago @Edit 1 years ago
12/2
https://imgs.plurk.com/QzJ/mSH/X6UG0ROiPSjbKYpFk7jCgBIYWzk_lg.jpg
覺得虐yayyyy 見一
但是小希希追上去了!><
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
6 years ago @Edit 1 years ago
12/10
http://ww4.sinaimg.cn/.....
yayyyy 見一不要哭
展希希 見一他只喜歡你哇!!
虐爆啦
楚王
6 years ago
嗚喔只有我覺得發展蠻好的嗎
還是我抗虐程度不太正常
有對話就很好哇而且人都追過來了>< 問題還超切重點的嗚喔喔喔
(最終還是被炸出來的人
ab90019: 覺得之後結果會是好的啦 只是看 見一哭哭還是有點心疼
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
6 years ago @Edit 1 years ago
12/17
https://imgs.plurk.com/QzJ/uzs/BCtadwOLgQbFf1oAJqGD2Xa3KJN_lg.jpg
真的 好難過哦YAYY
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
6 years ago @Edit 1 years ago
12/24
https://imgs.plurk.com/QzJ/1b5/XYWSXgWOp0zoQ8LpIjSko4GCwBt_lg.jpg
這張好甜 喜歡yayy
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
6 years ago @Edit 1 years ago
12/28
https://imgs.plurk.com/QzJ/7lI/nGeUoDLZvYchtiCiqzaPYL6YfQS_lg.jpg
天啊 賀天家好大(??
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
6 years ago @Edit 1 years ago
1/7
https://imgs.plurk.com/QzJ/sbn/AzjnRzXw6xZnomkj10MvR2YWCR3_lg.jpg
1/10
https://imgs.plurk.com/QzJ/hkf/B7HQG9BfZnqXFoMxZ58MXUFirw2_lg.jpg
現在好想看另一對平衡一下QQ
Сон.
6 years ago
看了好多次 還是覺得賤炸這對超可愛QQ
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
6 years ago @Edit 1 years ago
1/17 早餐
https://imgs.plurk.com/QzJ/SWM/R5Fc5gQ1v9Rl2iITyOKv2VLO6sf_lg.jpg
1/22 上學
https://imgs.plurk.com/QzJ/ENt/qAJ4T2p0OHW570UduKPJ7i2pLg8_lg.jpg
1/28 走道
https://imgs.plurk.com/QzJ/hFm/xoECGSdtuHwDLPml2ADKD2GEAGr_lg.jpg
楚王
6 years ago
不要來真的啊XDDDDDD
Сон.
6 years ago
還以為賀天要救他xdddd
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
6 years ago @Edit 1 years ago
2/4
https://imgs.plurk.com/QzJ/Vg2/pjCVQb8WodhsYoTorRLY0r9n9QI_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
6 years ago @Edit 1 years ago
2/7 祝大家新春快乐猴年大吉!给大家拜年啦!!
https://imgs.plurk.com/QzJ/t7r/EolxPCDrzpA2jcpQM8mWnFTdjUE_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
6 years ago @Edit 1 years ago
2/14 #19天# 情人节快乐!
https://imgs.plurk.com/QzJ/mrA/dcxnBKV1vzkECEREZ60DrGfQ18W_lg.jpg

2/17 #19天# 假期结束!我回来啦!
https://imgs.plurk.com/QzJ/Zuj/nZInpB8CFsinxtLsI79uY41DGZv_lg.jpg

2/23 #19天# 又要开始了。
https://imgs.plurk.com/QzJ/DSu/KPrzD2DuFLqt5aaNICqcnvdHFiD_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
6 years ago @Edit 1 years ago
2/25 #19天# 明天又到周五啦
https://imgs.plurk.com/QzJ/p0d/ZGlW83nz7eDyAaI05qs6r6EyxXd_lg.jpg

2/29 #19天# 来啦。
https://imgs.plurk.com/QzJ/7Zi/nxxRpLgQfSy0gD7ojwv7m5Jz672_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
6 years ago @Edit 1 years ago
3/4 #19天# 青春如我~
https://imgs.plurk.com/QzJ/MVs/0QtF4n0Qb0FHtdi897X5uRP63qq_lg.jpg
越來越喜歡賀天了www
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
6 years ago @Edit 1 years ago
3/11 #19天# 又到周末啦。
https://imgs.plurk.com/QzJ/zcX/kB0XgmQBj0gGyXf4hYMrjU2NrvV_lg.jpg
挖操 展希希 你知道這樣說話是犯規的嘛!?

3/14 #19天# 新的一周又开始了。
https://imgs.plurk.com/QzJ/KpL/xUarsnxxEfjQPM4tNZEzXEZ2Jkb_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
6 years ago @Edit 1 years ago
3/18 #19天# 公告栏。
https://imgs.plurk.com/QzJ/NO0/gv1I8erziuSSHwIobJMOSd5nfL7_lg.jpg

3/21#19天# 什么!新的一周又开始了?
https://imgs.plurk.com/QzJ/TgV/hkiqdTdGFBPkTGBtKUdxjkqRQz4_lg.jpg
覺得好感動!!
展希希真是個好男人啊
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
6 years ago @Edit 1 years ago
3/31
#19天# 纸条
https://imgs.plurk.com/QzJ/bBs/4xANL7SIWK1sw6no3i1m8rpo5us_lg.jpg
其實過了一個禮拜多了 還是來公告一下好了
4/13 old先 因為身體欠佳 去手術了
引述慕斯的微博
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
6 years ago @Edit 1 years ago
幕斯的微博_微博
4/12
其实明天是阿先手术的日子,之前持续高频率的连载最终积累了一些病,本来打算手术前更新,他说很抱歉身体虚弱没有画完,希望你们可以等他。
https://imgs.plurk.com/QzJ/O1K/qV7FzQFjhXq7k0kIIsAXbAgZqNu_lg.jpg
4/13 09:17
已经进入手术室。
4/13 10:23
时间过去了一个小时,预计还有三四小时
4/13 11:33
手术已经进行了两小时,还有两三个小时
4/13 13:29
手术进行四小时了,阿先应该进入了麻醉复苏,我还在等候区站着。
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
6 years ago @Edit 1 years ago
4/13 14:19
阿先手术顺利,已经回到病房,但是比较虚弱,谢谢大家的关心,护士说不能继续睡,所以我在不停叫他
https://imgs.plurk.com/QzJ/iH1/zO8rzVIrtHhtIVJCCdfqTSX6YFI_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/5hv/4nucFPdHinYNqf6UQfR8GBYgHsA_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/hQ5/JJp6Dz5L91bGdU8OavEmuXEy6JJ_lg.jpg
4/13 23:41
大家都注意身体,早点休息,晚安。今天的一切都很感谢
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
6 years ago @Edit 1 years ago
4/15
感谢大家给我的力量,我会很快好起来的,爱你们。
https://imgs.plurk.com/QzJ/e4I/tPJrQpAYRzGzG7EVb29twiPhdjy_lg.jpg
阿先加油 多保重
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
6 years ago @Edit 1 years ago
4/23
想你们了。
https://imgs.plurk.com/QzJ/usk/KaGQoWP62Ds0fGjBnwFVlwJIoTm_lg.jpg
然後4/23是old先生日~~
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
6 years ago @Edit 1 years ago
4/26
#19天# 我回来了!
https://imgs.plurk.com/QzJ/irq/bueSpEt9sDWwOuH4znnPjvarJ7f_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
6 years ago @Edit 1 years ago
5/20
#19天# 520快乐!
https://imgs.plurk.com/QzJ/lzv/hkNQfExVtpECT5sGP0n2sYlLBqf_lg.jpg

5/29
#19天# 来了!久等!
https://imgs.plurk.com/QzJ/v2c/Ymx6ewM9xOtCLbx8ZafbvN1J4Fi_lg.jpg

6/3
#19天# 听说你们等不及了。
https://imgs.plurk.com/QzJ/M35/0s9iMHngD8mtcjZ4Omv6fDjbrO3_lg.jpg
展希希好溫柔
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
6 years ago @Edit 1 years ago
6/10
#19天# 等不及也要等。
https://imgs.plurk.com/QzJ/awP/Fp4C4eFPPLsxCwhelCkPm6gH9cq_lg.jpg
6/16
#19天# 害的我都好紧张。
https://imgs.plurk.com/QzJ/GF6/AfJP9QbsG4HVR8VlaV0jat2MiRI_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
6 years ago @Edit 1 years ago
6/24
#19天# 有一天总会到来。
https://imgs.plurk.com/QzJ/5WM/36YQHeLl3NItmYSGLpG6vD0B1pN_lg.jpg
媽媽好帥!!!
楚王
6 years ago
媽媽帥炸
逸也不苦勞
6 years ago
媽媽煞氣!!
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
6 years ago @Edit 1 years ago
6/28
#19天# 这一天会来临的。
https://imgs.plurk.com/QzJ/qKE/wdX7xOEDCzPhnTcBcTAavfNLdxI_lg.jpg
這則有途中
見一加油><!!
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
6 years ago @Edit 1 years ago
7/1
#19天# 承诺。https://imgs.plurk.com/QzJ/6fY/zwLEUSNSydcyxhGJqekHx3oRGyc_lg.jpg

7/10
#19天# 不被抢走。
https://imgs.plurk.com/QzJ/rCk/Agx35stdRDKLWAzZv6fuqjJmAYz_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
6 years ago @Edit 1 years ago
展希希這樣太犯規了
想保護好你
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
6 years ago @Edit 1 years ago
7/15
#19天# 忍不住。
https://imgs.plurk.com/QzJ/29p/meWAxwG7OyjQAQAGuGWspWPSDbD_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
6 years ago @Edit 1 years ago
7/26
#19天# 上学。
https://imgs.plurk.com/QzJ/WEs/6a43WfeWidVj5LjbbLaEG1UMoh4_lg.jpg
好煩wwwwwwwwww
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
6 years ago @Edit 1 years ago
8/3
#19天# 四人行。
https://imgs.plurk.com/QzJ/I3C/QrZ2qWBgsIt5aHTg4laVvFjZbvE_lg.jpg
這男人真的很壞wwwwwwwwwwwwww
這男人真的很壞wwwwwwwwwwwwww
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
5 years ago @Edit 1 years ago
8/21
#19天# 莫关山。
https://imgs.plurk.com/QzJ/wOU/OkyMo91DYqpZjtpwRmvzfoVJtl7_lg.jpg
嘿 紅毛有名字了
英文實在太白爛wwwwwwww

8/25
#19天# 来啦!
https://imgs.plurk.com/Qyf/LOu/3NZL4WPPioWxfJRLonNxMJuYXPK_lg.jpg
握襙!!!!!!!!!!!!!! 靠北wwwwwwww
你們這個世界都這麼無節操的嗎(xxx
Сон.
5 years ago
賀天的屁股上有惡魔的尾巴哈哈哈哈
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
5 years ago @Edit 1 years ago
9/6
#19天# 听说你们等不及。
https://imgs.plurk.com/QzJ/bU4/GhpU1A7McWHFBecdkwWaMHwSm0z_lg.jpg
9/15
#19天# 团圆。
https://imgs.plurk.com/QzJ/B2n/HFWJwU2dParznhtEa1TEqC7sdQY_lg.jpg
超不懂的www 應該是很久沒看到賤炸吧(是這樣嗎
楚王
5 years ago
忍不住覺得紅毛有點太可憐
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
5 years ago @Edit 1 years ago
#19天# 回家。
https://imgs.plurk.com/QuX/QJL/zacHYw8wZnnZoJ7W1rOZxu7xWKt_lg.jpeg
阿我忘了打日期 樓上是9/18的
居然有新角色登場!
楚王
5 years ago
媽媽好棒><><><(注意到哪
ab90019: 居然重點是馬麻
楚王
5 years ago
因為是學輔導的吧XDDD
親子互動的學問是親職教育的一環
ab90019: 最喜歡溫暖的家了
楚王
5 years ago
我也是
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
5 years ago @Edit 1 years ago
9/30
明天是国庆!
https://imgs.plurk.com/QzJ/hAP/8oq7wIrjDiZPkxLNrXpwojOq2q4_lg.jpg

10/5
算是朋友。
https://imgs.plurk.com/QzJ/Jam/M4dVgJ7Tu2kZ6CSzyLOPOd3AV6W_lg.jpg
感覺賀天會打個噴嚏www
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
5 years ago @Edit 1 years ago
10/10
#19天# 天气真的降温了。
https://imgs.plurk.com/QzJ/m81/IZtJ7OOoyckXCgT8Rj01Z2tx3q6_lg.jpg
賀天快把紅毛帶回家吧 (°∀°)!!
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
5 years ago @Edit 1 years ago
10/19
#19天# 阴森小道。
https://imgs.plurk.com/QzJ/irl/VJjY4WNK4qnnSQQXXWx3qxwsnuZ_lg.jpg
哈哈哈 見一做死 看看展希希這麼擔心
逸也不苦勞
5 years ago
見ㄧ越來越像小媳婦了xDD
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
5 years ago @Edit 1 years ago
10/27
#19天# 来了!
https://imgs.plurk.com/QzJ/XaV/pF9k6dTKUC7gy5zurQWlGcVGWoK_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
5 years ago @Edit 1 years ago
11/8
#19天# 准备好了吗。
https://imgs.plurk.com/QzJ/LrM/XfuoUlsGD3I7k7qeN4KVOmEwKxO_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
5 years ago @Edit 1 years ago
11/17
#19天# 这种事情。
https://imgs.plurk.com/QzJ/OIQ/ZYLldVUU07AqfeYyu3i317AI255_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
5 years ago @Edit 1 years ago
11/25
#19天# 是朋友。
https://imgs.plurk.com/Qy9/J7k/Y38qZfnnI2MKvjPGkj2pwwWCnnZ_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
5 years ago @Edit 1 years ago
12/4
#19天# 几个白痴的放学。
https://imgs.plurk.com/QzJ/eeg/JlZgOyaJEJnljjggTl45uayb010_lg.jpg
紅毛wwww
紅毛反應超可愛啦
根本被欺負
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
5 years ago @Edit 1 years ago
12/6
#19天# 等他们长大,总有一天。
https://imgs.plurk.com/QzJ/q8Q/bsrRq9mi85PPhgIggZ8Iz4UjwL5_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
5 years ago @Edit 1 years ago
12/10
#19天# 这群无所事事的男生。
https://imgs.plurk.com/QzJ/2FO/JRDJGzwWM0qmeUGKxNQzNtxYq1T_lg.jpg
阿阿 見一豪可愛
見一wwwww
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
5 years ago @Edit 1 years ago
12/14
#19天# 回家。
https://imgs.plurk.com/QzJ/MSH/3rHazrC0ZpDoKuLYVMYYY30FNiq_lg.jpg
紅毛QQQ
不哭,以後紅毛有賀天疼了!!
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
5 years ago @Edit 1 years ago
12/25
#19天# 送只贱贱给大家,圣诞快乐!
https://imgs.plurk.com/QzJ/7cp/eVItcqoO3KwWCln7lG7shiE0e5C_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
5 years ago @Edit 1 years ago
12/28
#19天# 展子茜。
https://imgs.plurk.com/QzJ/Hj3/GkPvX0dUDJxZSZs8B95mbKfkFca_lg.jpg
楚王
5 years ago
(噴笑
見一哥哥
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
5 years ago @Edit 1 years ago
1/8
#19天# 猴年的最后几天了,要把手头累积的商活完成一下,另外忙碌了一年要休息一下陪陪家人,这几天在搬家(搬家好麻烦),终于搬到属于自己的房子里。春节前19天的更新会缓慢点,无论见一,展正希,贺天,莫关山,都会吃得很好穿得很暖,开心的睡觉。等我忙完了再给大家继续故事,请多见谅。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/QzJ/B69/WokbunqzV1yaY1gOLLyKBsmWNPZ_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
5 years ago @Edit 1 years ago
1/16
#19天# 来啦! ​​​​
https://imgs.plurk.com/QzJ/Lbc/9fe24jNdq1jdDUzvr9oA8N426X9_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
5 years ago @Edit 1 years ago
1/27
#19天# 祝大家新春快乐鸡年大吉!给大家拜年啦!!
https://imgs.plurk.com/QzJ/QsE/BpYKfg03xeVB8jfJILYyJIFUAsf_lg.jpg
也祝大家新年快樂 新的一年也請多多指教
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
5 years ago @Edit 1 years ago
2/8
#19天# 春节长假结束了,我回来啦~今天正式开工!我要努力工作继续画故事,新的一年开始啦! ​​​​
https://imgs.plurk.com/QzJ/9pu/kvXASERl93gAKZzVHHwf5v5qnPt_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
5 years ago @Edit 1 years ago
2/14
#19天# 情人节特别篇。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/QzJ/3QD/doBU11tEUNPXN3E0yjPxnpdZ0VQ_lg.jpg
賀天送的東西真是別出心裁www
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
5 years ago @Edit 1 years ago
2/20
#19天# 贺呈。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/QzJ/MlS/czYwrRBUBmd9tM46ctQD6F79Uj6_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
5 years ago @Edit 1 years ago
3/5
#19天# 妈妈。
https://imgs.plurk.com/QzJ/AeE/N1Q0aAISW9MSjZs2NCEcaL2VwcQ_lg.jpg
現在的劇情好緊張><
見一的媽媽又帥又美,而且很愛兒子QQ
楚王
5 years ago
媽媽
媽媽!!!
逸也不苦勞
5 years ago
媽媽!!
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
5 years ago @Edit 1 years ago
3/16
#19天# 来了! ​​​​
https://imgs.plurk.com/QzJ/OXp/9pEYEWexVVERrBWe06ERLAjVG50_lg.jpg
我操,就停在這兒嗎
褲子都準備脫了居然停在這裡
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
5 years ago @Edit 1 years ago
3/25
#19天# 我要加速。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/QzJ/Wm4/0JQA9eohcBKyScqd82tsZ1yrwPT_lg.jpg
帥炸啦
帥哭我
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
5 years ago @Edit 1 years ago
4/7
#19天# 想见你。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/QzJ/K6e/rrX5fr8gYIpNHO91m5ggSunkzGS_lg.jpg
>< 覺得特別蘇
展希希QQ
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
5 years ago @Edit 1 years ago
4/14
#19天# 等你。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/QzJ/YbN/qTpIjUDjQqcoGLu9GmxxdnA1fir_lg.jpg
見一!!!! 太好了!!!
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
5 years ago @Edit 1 years ago
4/21
#19天# 北站。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/QzJ/HVL/bayLqDnUa8MsQUcK3WxUmQIqeoC_lg.jpg
回來就好
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
5 years ago @Edit 1 years ago
5/1
#19天# 送给喜欢他的人。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qv0/E8Y/NEljZq5GEFiYo7HL2quGUoQvsmR_lg.jpeg
現在才發現更新了><
見一的氣場突然變好強啊ww
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
5 years ago @Edit 1 years ago
5/5
#19天# 来了。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/QzJ/SFY/SyBpF65P3IF2qGhEvYbjIiLrLuv_lg.jpg
炸毛的紅毛好可愛ww
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
5 years ago @Edit 1 years ago
5/13
#19天# 房间里。
https://imgs.plurk.com/QwB/kiP/mPNAdR15DgclH6IKqzCgNlPNhej_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
5 years ago @Edit 1 years ago
5/25
#19天# 继续在房间里。
https://imgs.plurk.com/QzJ/VwM/9RH9UUXyzFzc5fffno1fhJke1mC_lg.jpg
到底為什麼要夾本子裡
不要留啊wwww
問什麼要夾在本子裡啊XD
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
5 years ago @Edit 1 years ago
6/1
#19天# 养大不容易,希望他们健康成长,儿童节快乐! ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qv0/XQd/CU96NEZYRlYmJr4Y07kbRrvDvjn_lg.jpeg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
5 years ago @Edit 1 years ago
6/4
#19天# 篮球场。
https://imgs.plurk.com/QzJ/jaB/pkDWRj1X5VFKrtlwuKIXDl79QLP_lg.jpg
打籃球打成這樣www 隔壁棚剛打完籃球換你們打的概念嗎(x
大家都在尬籃球wwwwww
體格差真萌
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
5 years ago @Edit 1 years ago
6/10
#19天# 来了。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/QzJ/i1V/FEYTLPNInGGmPxIvDrZHMf3jb9i_lg.jpg
蛇立莫名變得很友善 ?!?!
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
5 years ago @Edit 1 years ago
6/20
#19天# 画一张贺天休息一下。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/QzJ/6ev/f8V5HBM6MmKxFwXLY0ewvsxEptb_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
5 years ago @Edit 1 years ago
6/27
#19天# 别跟他们做朋友。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/QzJ/Ry6/X6MP8blNWdAxpaNCX9VisFPTCgc_lg.jpg(woot)真的感覺變帥了!! 剪頭髮嗎?!
鷹速小子
5 years ago
樹都破皮啦wwwwwwwwww
p2020240: 欸妳沒說我沒發現
磨到樹破皮也太狠wwww
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
5 years ago @Edit 1 years ago
7/6
#19天# 继续篮球场。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/QzJ/SNl/WvbD5eDSTGX14ejwWtYwBlxcfHt_lg.jpg
一起睡吧!!!
old先 這邊 籃球打得很快 欣慰www
我以為賀天會跟紅毛說:我們也一起睡吧←
wwww
逸也不苦勞
5 years ago
睡睡睡睡睡!!!!(#
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
5 years ago @Edit 1 years ago
7/14
#19天# 回家。
https://imgs.plurk.com/QzJ/GJ6/PRvk6T86sSEwgJP4jqhssH7lUSP_lg.jpg
希希真溫柔,踢完還幫見一擦血wwww
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
5 years ago @Edit 1 years ago
7/20
#19天# 房间里。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/QzJ/VJD/jDeU3svYyO8LCooUXekB64wF50k_lg.jpg
終於要認真談論這個話題了嗎
楚王
5 years ago
喔喔喔喔喔喔喔!!!!!(說話
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
5 years ago @Edit 1 years ago
7/30
#19天# 画了张莫关山和贺天,过两天更新。
https://imgs.plurk.com/QzJ/9YN/FnGHDxmCvrtAcQb1wybNQy2U3N1_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
5 years ago @Edit 1 years ago
8/4
#19天# 是这样。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/QzJ/ylk/Aht7JWExtdO0GAtf5seZmhqjN7h_lg.jpg
爆炸!!!! ><
好緊張啊接下來會怎麼回應
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 1 years ago
8/11
#19天# 画了一组新图。
https://imgs.plurk.com/QzJ/uUj/wUIvia3QLxVQrvBdo0g5YY3ZYqk_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/5cy/rWOJaIo84lkRwhKUxtIMn2VryHx_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/PCm/sbstQPYbwsWGoZNdjfI5SmAaPTO_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/D9Q/3DFGVsI4b9qGMNbOpXXEsfIhbVj_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 1 years ago
8/17
#19天# 是的。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/QzJ/H0X/2UJn7YnPIxxvE5WyrnbDLbdC7kU_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 1 years ago
粉絲們P圖P很快
https://imgs.plurk.com/QzJ/1Vz/REEosL89UuAlq3HY044skUTjUJH_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/LxO/fvoV9klRm00JJmAYXuOLHYFz1hs_lg.jpg
挑兩張我特別喜歡的給大家看看
逸也不苦勞
4 years ago
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 1 years ago
8/25
#19天# 最近在筹备一本新画集,画点新图,他们长大后。
https://imgs.plurk.com/QzJ/JiW/Wjrzy9ewSRfpzHE1OCicEYJoknN_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/dX0/3qbuBT96ZIqnza4uxKueNR6tqim_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 1 years ago
8/28
#19天# 七夕快乐!
https://imgs.plurk.com/QzJ/BMY/rfWBhKSI21AZ1iKTkVjMMGzvqen_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/Dff/EU6Pr7bQNPgfRBoZlXKBYYjSFGM_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 1 years ago
8/31
#19天# 我来蹭自己的热度了。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/QzJ/d08/EP66eFt0gLonfrgmg2P4pVs2W6M_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 1 years ago
9/2
#19天# 画了一组19天全员Q版图。
https://imgs.plurk.com/QzJ/v3A/eROoe6hNg4Mg0fBK6AuDza8D6an_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/dPI/LmHuL1vhLFPQomZ16Smox6pPgBl_lg.jpg
9/4
#19天# 谢谢幕斯帮我搞定这些,路上看到记得拍照。

⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 1 years ago
9/9
#19天# 终于把画集的事情忙完了,我回来啦! ​​​​
https://imgs.plurk.com/QzJ/ddN/zmlJDtW7HBchjqsLIdhwXdGNVKN_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
9/22
#19天# 睡到中午。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qwx/ckT/no8gin6FiQxYjqbMAKMZcfjo91w_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
9/26
#19天# 起床。
https://imgs.plurk.com/Qwx/A01/1MTNHO5SXZgdB3eauhRaH6Go1QO_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
9/30
#19天# 大家放假愉快! ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qwx/3s8/5KQZarcO7lBObE1U9JoUgRoiaCn_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
10/14
#19天# 公园。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qwx/VFA/8WuTpAiloJR2NFRtMjmO1Mxgxh7_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
10/24
#19天# 来了!
https://imgs.plurk.com/Qwx/Sm1/luHmhMzXt5mQ8p371ETBqpx3gvd_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
10/27
#19天# 饭店。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qwx/daY/oVUwGFJ2hnMoPBxwlJL2Pu62Nnz_lg.jpg
哦天哪
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
11/6
#19天# 出租车。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qwx/smE/P4vlb2dJv7viwZ3bLbhWYfDb6Hk_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
11/13
#19天# 来了!
https://imgs.plurk.com/Qwx/fXH/A8xqtLU7cLDAdF0gb2o56aFoRZv_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
11/21
#19天# 早上。
https://imgs.plurk.com/Qwx/7gW/xGu0nEtI2CEORSTJoEfbPADn0vm_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
11/27
#19天# 把插画发一个合集,感受到了自己微妙的进步,开心。
https://imgs.plurk.com/Qwx/AMm/IOp8rXfKiP3BJSjFLikf28fYiYQ_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/cpj/bnRswVIHBIVUAUrOE1tPRiP3v5b_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/oEO/NsLpTGRMvrWZBQMSw1IA1pxTaQq_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/nmV/ULjI1TxVWX6f5tmF0afWO3CV285_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/X02/ULopOEAHApwwbS77CKptkiEnvg3_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/1hj/dEzc8lrZtke7ioSLO2NNNuZh5AY_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/a09/pcDbk3PwnBBxvEOjFeClx7hYEVN_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/7EB/3W0pIG1tJIYaH9GmYqum7EFSTTv_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/81M/KcZZGu2sZ1E8VDnhey1Ee30nrWa_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
12/2
#19天# 十二月!我来啦!
https://imgs.plurk.com/QuT/17n/ZgSnB29EDwerl8vAoXvBG4HKxBY_lg.jpeg
小雲朵
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
12/6
#19天# 今天是周三。
https://imgs.plurk.com/QuT/gOX/pMpFEq8z0Ihv19LU5LjKbi48SkV_lg.jpeg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
12/14
#19天# 篮球场。
https://imgs.plurk.com/QuT/jrB/ueefV2b6IcL1gVc1cL2ZTzqAP1X_lg.jpeg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
12/24
#19天# 圣诞节特别篇。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qwx/BKi/y8GJRFLlbAfnGFVocEOVWUMmyYZ_lg.jpg
#19天# 还有一篇圣诞节特别篇02给你们,大家平安夜快乐!
https://imgs.plurk.com/QuT/lZG/qZhbFT9vl4005f8XY5j9aZEFrKj_lg.jpeg
賀天的禮物
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
1/1
#19天# 2018年的第一条更新,好朋友一起走。
https://imgs.plurk.com/QuT/l8t/CxN1OTiwuHR8eMcc2bhCY1Eooq2_lg.jpeg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
1/10
#19天# 回家。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/QuT/p6B/wSn5J9JJB5GwZtkBDzvMJIMGrje_lg.jpeg
哇ㄛ
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
1/18
#19天# 做功课。
https://imgs.plurk.com/Qwx/nHx/cTQVeTZ6ImAp6J6wGy333CXyY5D_lg.jpg
誤會可大了
以后在腾讯动漫app也可以看19天了,想从头看的同学可以点击,记得支持一下!:
19天-19天在线漫画-在线漫画-腾讯动漫官方网...
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
1/28
#19天# 晚安。
https://imgs.plurk.com/QuT/QoF/9oAQ5g2s3M0mD5zc5eGW2DIGo7U_lg.jpeg
紅毛也是救回來的小狗
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
2/4
#19天# 兄与弟。
https://imgs.plurk.com/QuT/WDS/3Soc67lOZo3kAMeJO6TAQ38yyMV_lg.jpeg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
2/14
情人节特别篇。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/QuT/Gr1/6WMnij4XprsONbetjSe7t2rCTIW_lg.jpeg
2/15
新一年还有好多想画的东西,以后给你们分享,新春快乐!给我的粉丝拜年啦! ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qwx/5Hb/dZlzJPsZQ0vW5q0kV0IjdMrmPQe_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
3/4
#19天# 大雾。
https://imgs.plurk.com/QuT/UWO/p5CcsN2lJ2qoqEWYRLpkk6Csy94_lg.jpeg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
3/9
#19天# 画了张红毛送给你们,红色的毛毛。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qwx/AEK/pNmjBjAIQ3Eh7LbaXpAO3vTTZbI_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
3/12
#19天# 展正希之护肤。
https://imgs.plurk.com/Qwx/Dhr/NfMUsQed6hfoL8y68mtwKf9GVB7_lg.jpg
滋潤保濕乳液wwwww 我也會有不知道這幾個字怎麼湊在一起的時候
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
3/17
#19天# 莫关山回家。
https://imgs.plurk.com/QuT/Us3/IzH75Yh3QpZ2WQ9KQZCYt6kW27p_lg.jpeg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
3/22
#19天# 今晚的番茄酱。
https://imgs.plurk.com/Qwx/XzV/dYbxrTpP5XnRA5ZMaC2nl8wBRTR_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
3/31
#19天# 夜宵。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qwx/BYA/vr5ZHtIYi3Kx1Nlhblu77b26RdW_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
4/5
#19天# 安静的夜晚。
https://imgs.plurk.com/Qwx/2J9/4COVaRfCa5QGMus9J6mttdT7CnC_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
4/11
#19天# 睡觉去。
https://imgs.plurk.com/QuU/5hG/UorOT48ZUj0IsgZDihV9o3lIcvC_lg.jpeg
10倍 (X
因為最近微博同性戀相關作品都抓很兇
這是幕星社的微信公眾號ID: Mosspaca-Studio
我想是以防萬一吧 ​​​​
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
4/14
#19天# 活着。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qwx/OvF/cR5ObuZwXEGfHO0NCwxxkkGwQcW_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
4/19
#19天# 上学。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qwx/mYt/bI7nFPF389vCFagZiS8Y7CBFfGJ_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
4/23
一路有你们的陪伴,我很幸福。
https://imgs.plurk.com/Qwx/ukP/AG2OpJAFoYj36vohwxacnZ2Hcy0_lg.jpg
4/23是阿先的生日
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
4/26
#19天# 请假。
https://imgs.plurk.com/Qwx/PNU/PPR5QM2IY0yT1Z2ebU971DBfpEh_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
4/30
#19天# 嗯,会的。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qwx/la2/ryRdiGdMZkqgNnpYiuyHLpWh53z_lg.jpg
關山><
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
5/9
#19天# 放学。
https://imgs.plurk.com/Qwx/TOg/3palCgQL0kpmFXDDAVtpfYDJtId_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
5/18
#19天# 来了。
https://imgs.plurk.com/Qwx/7UZ/qNb8Vwr0HjjsqhCNdZlMLwNcHGS_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
5/25
#19天# 带上你。
https://imgs.plurk.com/Qwx/4sJ/LYJl33nQd2HwzDr3U5TpwAqL2Jz_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
6/1
#19天# 来了。
https://imgs.plurk.com/Qwx/17O/GT3Hzs5KOautuStL9QwjzbEanSG_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
6/9
#19天# 来了。
https://imgs.plurk.com/Qwx/qF1/KpNnqXM8UjbuyhHzgTUfANjV3cW_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
6/15
#19天# 探望。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qwx/tqK/1dFLpP8BVszqf2I6vIK4bL9IVPb_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
6/20
#19天# 画了个贺天。
https://imgs.plurk.com/Qwx/JE8/G9hefD5FzarvXvvjW1HI2Bk8aAf_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
6/23
#19天# 来了! ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qwx/6J2/cxGo40hdznmyRBv9tx9WK14SnCz_lg.jpg
哦哦哦哦
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
6/30
#19天# 嗯,等我两天。
https://imgs.plurk.com/Qwx/9tE/lPqJEtmWem9B0qvO4tzUe3YJYca_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
7/3
#19天# 来了!
https://imgs.plurk.com/Qwx/oWh/y7Hp0byCHKlxIZFoluZUwP8ub9L_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
7/6
#19天# 嗯。
https://imgs.plurk.com/Qwx/27Q/eARtNMQEcraXCy7PN4oLS30E1NQ_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
7/9
#19天# 来到公司就收到了俄罗斯粉丝后援会寄来的礼物!
很惊喜!很感动!太用心做工好棒!太有爱了~
感觉这四个小子是活的,真好! ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qwx/9r1/cR8gdnMdwrjRrid9COKe5ErdHG9_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/7gq/4eFj2emAc7ykFDi8ZfzBBlijm7F_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/t9d/kBAVmdngsYyX1yeXNWNr15NQAuJ_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/L9S/lsTsyh0gbNfqf5izHAf6xf16Uuj_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/yRT/x1wzhaVVLcljVu08r46nCIXikLh_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/XHj/jV3B0bs7ctvZOdHotE2v4gOxG0V_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
7/13
#19天# 来了!
https://imgs.plurk.com/Qwx/6nD/hhyYJYrwdwzNlnuJntxeCfGgO3H_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
7/18
#19天# 画了一组小图~ ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qwx/MSb/VGp1KugR1FUoyzHem3e8lvLm78V_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/2ND/J6bxmmddsvnAZJ2ODNrrvR93DFk_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qv0/XoY/ksPMYhuX7SeSKBuF9ipNafzdlJb_lg.jpeg
https://imgs.plurk.com/Qv0/xC7/pxRgdYLup28HTHPp0vadJLdTLfv_lg.jpeg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
7/24
#19天# 看你们这么渴望,给你们一点点。
https://imgs.plurk.com/Qwx/YtY/yb0Lfp0oRIGrdBcPUIH6y24j3Km_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
7/26
明天更新,等着。 #19天# ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qwx/DSA/s8nfn6WAQhtQGtnAyGn1bkWx3Qc_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
7/27
#19天# 家。
https://imgs.plurk.com/Qwx/uOY/zqLe3MHnplPz9a8EyLt1xfk4veF_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
8/3
过两天更,等着。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qwx/Jqn/vCTEowKRHLEpDrx2QV6rMwtXpvI_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
8/5
#19天# 兄弟。
https://imgs.plurk.com/Qwx/G0j/9gNzUp3ycLHFTjRN6RqYDJYeIZk_lg.jpg
所以狗狗還......
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
8/11
#19天# 画了张图,贺天和莫关山。
https://imgs.plurk.com/Qwx/VMr/SFTJcnH24cnCPPRizjP4i3jwuRY_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
4 years ago @Edit 3 years ago
8/13
#19天# 又画了张新图,看你们这么着急,明天更新,等着。
https://imgs.plurk.com/Qwx/Ijw/jDQLfN9A04JIqjUYsxWWzcEybzZ_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 3 years ago
8/14
#19天# 周末出行。
https://imgs.plurk.com/Qwx/vbm/ptSB7LFibdNF33W0Typ4WI8Wjil_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 3 years ago
8/17
#19天# 七夕快乐~ ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qwx/ijY/zZOYCfbGHnttlujSxZr6eRJox0z_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/Vjt/tHiJH2aH7RBLblTjnuuLMZmdVgN_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 3 years ago
8/24
#19天# 这段时间在忙着筹备第二本画集,和相关事情。所以更新要推迟几天。
你们有什么话想跟我说的吗~ ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qwx/lw6/moV4yCkXjiCgrb5MZlgtsre4HmD_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/GIb/hVL0k7vbQNusvHprcutbLKWTFmq_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 3 years ago
8/31
#19天# 来啦!
https://imgs.plurk.com/Qwx/1d1/vvLTmWnztJzP3mwLZ42TwpQEo34_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 3 years ago
9/15
#19天# 来了! ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qwx/8gB/xG9gIsTl3H9OXWMDSoRaPufnGDp_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 3 years ago
哇!!!!!!!!! 台版東立代理old先的19天!!!!

https://images.plurk.com/6VnzhkIWvhINS1cthFGCiK.png
幕斯:19天单行本第一卷终于出来啦!开始预售!是由东立出版,首刷限量版中有三个赠品,内容部分没有任何删减!我终于实现了我的诺言,把没有阉割的单行本出出来了。
https://imgs.plurk.com/Qwx/aE5/GzGJMSQKOsKSQC1KbISHTRSs5lt_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/Jko/NF6Vxqm85VdQvibmfpZqiJL7ryk_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/VSE/5Zkfd8bnWk9IkhrkEqIZIThOm3V_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/Wbc/v99PimaBEKhPAivpYBTFlV7sLHk_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/G7M/oqXcVNlwPTUbafU3gE66G3poBSl_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/sKa/kVNxf2MtyI5agLRUbncVWnvRCMu_lg.jpg
喔喔喔喔喔喔
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 3 years ago
補更9/8
#开盒玩新跳#,打开#天猫小黑盒#POPMART泡泡玛特的限定新款,被这Hello Molly小可爱撩到了
https://imgs.plurk.com/Qwx/4ub/6MWWG4HloRFHlr4wre7fZynNcBE_lg.gif
雖然是廣告 但有見一就順便放
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 3 years ago
9/22
#19天# 特别篇。

https://imgs.plurk.com/Qv0/A5n/QWWehQSu7tQj3aM0WhJwttsuX6x_lg.jpeg
惡魔人嗎
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 3 years ago
9/26
#19天# 长大后的见一
https://imgs.plurk.com/Qwx/Avs/iGQFkasoD8Il7TgY2BotN85t1v4_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 3 years ago
9/28
#19天# 逛街。
https://imgs.plurk.com/Qwx/z1k/gKijHXEisvYGI84rjBWJbluDGTW_lg.jpg
握操!!!!!!!
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 3 years ago
9/30
幕斯:最新old先画集正式开宣!!!这是old先 人生第二部精选画集,是幕星社第一次独立出版书籍!收录了2014-2018年130P的画作,特别收录了 [19天系列] [灰色少年系列],大16开精装全书!书内还特别附赠超大海报和明信片!今天正式开始预售!
https://imgs.plurk.com/Qwx/swY/PkxvjiXkoadLSzONKA13kAwRAbT_lg.jpg

10/1
最新old先画集正式开始预售啦!!画集预售特典升级!!
https://imgs.plurk.com/Qwx/5Fh/MPDDF1zgUIZmwWAWdDwtw2ICx9H_lg.jpg
https://item.taobao.com/...
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 3 years ago
10/1
第一本样书收到了,拍给你们看看!
https://imgs.plurk.com/Qwx/AaE/WIlFc0lRVRHSGajSBffJNXa9CnH_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/mNg/zODuzL5QOTdClxtDKbvI7xiJipp_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/68P/ouOmvthoSE0bTCLKfhL7tLBe1Dy_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/yTE/D9SxFUaignLRVzKw6G5SYlaJ76J_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/2b8/MRAy6lfmO8r98wuh4emVEW709JU_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/awc/I2Ikt5PEOXRH2lOK1sUAFmrPYLH_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/nCn/1rFAFygurEWPZe7dySSvGFQcyE0_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/sN7/DjnUxwmZT4mZhqebQIX471yF5Up_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/wJ5/AqEVzzac2LK9PPT9iT41prmz1En_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 3 years ago
10/7
#19天# 画集预售快到3万册了,正在画19天番外小剧场。
https://imgs.plurk.com/Qv0/Gnb/f0cTrLQ3mmKyULV3t5oRwEDx6LX_lg.jpeg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 3 years ago
10/10
#19天# 黄昏。
https://imgs.plurk.com/Qwx/vwB/vTladsvEckiJOjrAoQAeEzX1kch_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 3 years ago
10/18
#19天# 梦。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qwx/qjS/PklEVG4SQKRfibo2IOSkmNN3JHX_lg.jpg
哦對了 19天應該是在10/19號各書店都有進書了 想購買的大家記得去買哦 有些店還有送店頭海報的樣子(?)
https://images.plurk.com/435J29mzqWKr7fkbetTvDY.png
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 3 years ago
10/21
#19天# 来。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qwx/uPH/kqrW2a5xrSOWSSt1CCLLHTeWqZV_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/32e/ZMwoGjtrRMKPDjIDGWwx2WiMM90_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 3 years ago
10/26
#19天# 饿了。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qwx/Fpi/M4wSxRJiN9YWUb5ldROS9f956gt_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 3 years ago
10/31
#19天# 一起回家。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qwx/lu3/diFtdpjBcVGvUy1D03E78DT5wda_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 3 years ago
11/4
#19天# 回去。
https://imgs.plurk.com/Qwx/UJm/ueYOlb23hm8wzrft84tu2ksjKvb_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 3 years ago
11/9
#19天# 画个四人迷你,明天更新
https://imgs.plurk.com/Qwx/fk9/4FHn3EiVtJVNPf8NIn30LOXd3bv_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/zgv/bHViTxbeKemIBuR3s6U2MMreOuv_lg.jpg
11/10
#19天# 成绩。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qwx/x7m/BKFZjuUmbVdkwzLb6OKXVOONpF9_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 3 years ago
11/10
双11活动!! 「莫关山的三明治」,「SQ校服抱枕大公仔」和「拉面猫公仔」开售啦!!新品限时包邮啦!!!详情见图!!限量1500件现货,追加需要预定,希望你们喜欢!购买地址:https://item.taobao.com/...
https://imgs.plurk.com/Qwx/fTs/fVo9hWaGh3fyGXy6LadaOntWV54_lg.jpg
我覺得超可愛 雖然賣光ㄌ 還是放個
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 3 years ago
11/15
#19天# 来了! ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qwx/RMq/n9K9iscI8kSzijAowjqU49Pzbtu_lg.jpg

11/22
#19天# 见家长。
https://imgs.plurk.com/Qwx/jor/TLOt78xefRMWUsmg0cZ0GPrkfPh_lg.jpg

11/29
#19天# 体育馆。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qwx/BUB/MoTkS1coz23yL08PeRwJPD4heN3_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 3 years ago
12/7
#19天# 来了! ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qwx/VFj/Ibe6uG2b2j8zZ4gAhLQq9BCclOr_lg.jpg
握襙!!!!!!!!!!!!!
甜!!!!!!!!!!
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 3 years ago
12/14
#19天# 课间。
https://imgs.plurk.com/Qwx/Nsp/wXjsW6MBH5Wl2urZMwrTgGMpijr_lg.jpg
握襙xDDDD
(rofl)
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 3 years ago
12/21
#19天# 走道。
https://imgs.plurk.com/Qwx/oYC/CNBykN45atuF5VZ0MSlD2VsGMc4_lg.jpg
神經病會傳染XDDD
楚王
3 years ago
展正希表示XDDDDD
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 3 years ago
12/24
#19天# 圣诞节特别篇——后续。 ​​​​
[接續2017的聖誕篇]
前兩張是2017的 讓大家回味
https://imgs.plurk.com/Qwx/BKi/y8GJRFLlbAfnGFVocEOVWUMmyYZ_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QuT/lZG/qZhbFT9vl4005f8XY5j9aZEFrKj_lg.jpeg
後兩張是2018後續
https://imgs.plurk.com/Qwx/qfz/2HMD74xTCAVcAzsz5JoPKy8S5jr_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwt/rq4/X4fEjPHmDEzGz0ol6GnjKecT3f8_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 3 years ago
1/4
#19天# 放学。
https://imgs.plurk.com/Qwx/AkV/wHRKlQDdFWmaG7e7KekllLmGNqa_lg.jpg
握襙!!!!!!!!! 騷操作 太會了ㄅ!!!!
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 3 years ago
1/8
#19天#最新19天周边通贩开始!!本次包括「见一」「展正希」「莫关山」「贺天」的立牌正式开售啦!!!购买四款立牌赠送限量特典贴纸一枚,希望你们喜欢!购买地址
old先 19天官方周边 见一 展正希 莫关山 贺天立牌-淘宝网
https://imgs.plurk.com/Qwx/CjY/3R7qzuZizgrfwaFOziSJvax15VI_lg.jpg

1/9
#19天# 我的桌面,平时画稿看着他们。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qwx/ePy/vwO99YI6Li1sMD4SlkAftKoLrzx_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 3 years ago
1/11
#19天# 海洋馆。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qwx/saT/zgXvjQSn2Gp6LILN2v1WFKJgM8D_lg.jpg
這麼會說話的嗎
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 3 years ago
1/20
#19天# 回程。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qwx/ALo/HJcsGLddlegiwnHZ19IG0moxwAA_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 3 years ago
2/1
#19天# 春节特别篇。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qwx/aV8/RyZdGHgbo3hGoZAaFj4IAJJk2fI_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/cds/3ImxqTnbfXoerCrrjNuZ1o5UcHH_lg.jpg
可愛
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 3 years ago
2/4
每年这个时候都会画一张新春贺图,就像过去的总结和新一年的开启,感谢大家一直的陪伴!拜年啦! ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qwx/q29/bbtz1gw984Bqn6tSjyLf1rgqMBo_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 3 years ago
2/16
#19天# 开工画张新图,脑补一个番外! ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qwx/RXx/iubOJAwY6upkvxnj4apx0OX2bJW_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/tyq/ISrm6jBazYvFxxU7BMbMCx07zOX_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/bw4/jeZ9UgX4xxfksV0OPWNzXrzeiJv_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 3 years ago
2/20
https://imgs.plurk.com/QuT/Gr1/6WMnij4XprsONbetjSe7t2rCTIW_lg.jpeg
去年情人節這篇的後續

#19天# 特别篇——按摩。
https://imgs.plurk.com/Qwx/QaF/N28cpT4uMdrTEMqYhO53JTf97j1_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 3 years ago
2/27
#19天# 河边。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qwx/BUq/QrBYrEevSVB8xeW3jYYIV1AmgOq_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 3 years ago
3/1
#19天# 贺家兄弟。
https://imgs.plurk.com/Qwx/fAt/RUW1HdzA6JbNjkEgbVppApEM87O_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/R8H/HnjpgKn0aHGER2SRV1yoHfJSDzh_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/8qF/fvwVTSukSH8RMgdLO8sh1B98qx4_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 3 years ago
3/7
#19天# 回家。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qwx/Rwe/ToS0ykxF4wHHxJjHZ0go51DIvxi_lg.jpg(rofl) 最好是透光這麼好
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 3 years ago
3/11
#19天# 支付宝特别篇。
https://imgs.plurk.com/Qwx/n3B/J1IRZxBunhyaAduZVliNw2Gxk3W_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/PZ4/ranH7qFTak9Qb4qhhvRnTXAdDtx_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/dVP/KbPhMeD6KdDTx4gunZtJT5RttId_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 3 years ago
3/15
#19天# 夜幕。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qwx/pvn/8UlPRq7NK08yaSz529zJwcvuwAt_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 3 years ago
3/28
#19天# 早上。
https://imgs.plurk.com/Qwx/P8X/WPJVgS548jq7bYQOQGuNdpheqEC_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 3 years ago
4/3
#19天# 课间。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qwx/5LB/mMmQkWsXu7ezUXuFwPT5pk2BQ64_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 3 years ago
4/7
#19天# 来啦!
https://imgs.plurk.com/Qwx/Lr3/hvla1R3xxg0geNMT2bIo2Dlgl8S_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 3 years ago
4/16
#19天# 两年前。
https://imgs.plurk.com/Qwx/PJp/qszyhLnVXGV33kIKPUXgrNGatJb_lg.jpg
突然很安分的紅毛 (?)
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 3 years ago
4/20
#19天# 画了一组制服。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qwx/GjG/syNgkGbRxCGjWVwqcKjodRa88Ga_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/pSq/becVPuz6pqzKbJq5y7ybhDnma7c_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/mqD/WNpYt2Y8J5o9APd23OzLY4wEFCb_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/KkU/2uzSwnplaczj5xTVlaMihsOR4ZH_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwx/c0Y/47lOckxZ9Dlbvl4gEE0dI4FECFb_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 3 years ago
5/5
#19天# 来了! ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qwx/bZ5/CVh9i0Z06hNxzfDqxoi17x3FS2y_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 3 years ago
5/11
#19天# 来了! ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qwx/roM/kcTjCSkOMDIaBqrHheUnC0FT6Xr_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 3 years ago
5/20
#19天# 520特别篇。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qwx/7XI/auDjLDAqxbH0iV9NZRIrVrzp6q6_lg.jpg
5/21
#19天# 今天521,嗯。
https://imgs.plurk.com/Qwx/IvG/oDaCQyvcg4ZqxHr8kKL1nT1aKkf_lg.jpg
5/23
old先和坛九的店上新!! 「19天SQ盲盒小趴趴」,「幕星社主题立牌」和「莫关山的三明治」「old先坛九帆布包」「幕星社卡套」,还有「19天SQ钥匙链」返场!!今天正式开售啦!!通贩购买地址:店内搜索页-old先和坛九的店-淘宝网
https://imgs.plurk.com/Qwx/ymO/flp24g8Zfgzpg9Ayv1ePka1LIJ1_lg.jpg
5/24
「19天&SQ小趴趴」和「复刻钥匙扣返场」点击地址:
盲盒小趴趴 19天/SQ old先坛九 毛绒公仔 幕星社正版周边-淘宝网
橡胶钥匙扣 19天/SQ/幕星社 正版周边-淘宝网
https://imgs.plurk.com/Qwx/9QW/zesuezzWWaf4zACIDPLm4Ll1rpB_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 3 years ago
5/26
#19天# 来了! ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qwx/Vmq/uMku8cVK0l77qU4xry2LrLfbQFV_lg.jpg
5/29
old先:转给没看到的同学~用起来!/
@幕斯
上线了19天表情第一弹 欢迎使用,喜欢别忘了赞赏一下啊!
https://imgs.plurk.com/Qwy/7nS/oCjO2od66zdFaV2AJYIs7j2uAPd_lg.jpg
↑微信表情 有興趣的自己去搜一下
6/1
之前的「莫关山的三明治抱枕」完售了,新的一批上新啦!!
//转发中抽10位同学,抽中后如果出示三明治订单,我就多送亲笔签绘的「19天贺天与莫关山的卷轴挂画」一件!
http://t.cn/Ai9wbvmq
https://imgs.plurk.com/Qwy/gJb/uMokXoPHeHU4yYTVt2MwLEM3gfK_lg.jpg
6/5
#19天# 来了!

https://imgs.plurk.com/Qwy/31t/icvDFibPv5ujsqd5em9QccrJsvR_lg.jpg
6/11
#19天# 在京都逛了一天,今晚一起吃顿大餐!
https://imgs.plurk.com/Qwy/OjG/zXVGRAApajWJ9GYpWcC9Uav0CNp_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 3 years ago
6/20
#19天# 来了!
https://imgs.plurk.com/Qwz/n86/6RNsaBdoqFgMPWwxNkgZIMv59wx_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 3 years ago
6/29
#19天# 崽崽们要快乐成长,长大后也要互相陪伴。
https://imgs.plurk.com/Qwz/Eq3/hlPY57iaAW6RCRoFPSsRqPAyrt8_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwz/Rwv/XC5gaHOw1rZLJl4t3IwJUyXAzdJ_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qwz/awf/C4m6X25CSrLWJDq70EKlx8a8J3E_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 3 years ago
7/1
#19天# 来了!
https://imgs.plurk.com/Qwz/Rf0/gy854sG9NHrYwcxRCqlVo5ea39m_lg.jpg

7/13
#19天# 睡觉,晚安。
https://imgs.plurk.com/Qwz/1Bz/WVaXJnI8Ro3jfGwmtQ5KXIb5F4S_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
3 years ago @Edit 2 years ago
7/23
#19天# 早晨。
https://imgs.plurk.com/QwA/ecT/3xBttryfDpmCuCon4jQcmIRBAhY_lg.jpg

7/29
#19天# 来了!
https://imgs.plurk.com/QwA/5dH/kvb7ZqskVLswh3MhZ5V4IqhQ7u8_lg.jpg
8/6
#19天# 蛇立。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/QwA/6nP/D9hTSK8eTUSsheQQvNLXGrJZUrV_lg.jpg

8/7
#19天# 七夕快乐!
https://imgs.plurk.com/QwA/t6W/ikvVZt579BR8zV40ojEE6W8E8ef_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QwA/1NQ/jscBf4rz6H4fnuTSEYK6zjNKvCe_lg.jpg
8/14
#19天# 来了!
https://imgs.plurk.com/QwA/BbE/O4B82XeBYTaG1ROAHwOCikRrXWF_lg.jpg

8/18
#19天# 来了!
https://imgs.plurk.com/QwA/xsM/Dto1J1SH005O0v014eIbEaPPSfJ_lg.jpg
8/21
#19天# 画一组他们长大后。
https://imgs.plurk.com/QwA/8iv/fhRuKGb7mzDZqs66t7xDFw1H4L4_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QwA/mLO/XPXDDG6qPVdrw0m6VKDh8yJRgDe_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QwA/JBG/0YA8OV3ZonwCdHlkKUrQhWuitfI_lg.jpg
驚覺錯過好多 馬上補完
8/24
#19天# 来了!
https://imgs.plurk.com/QwB/qZI/vcsLZjpSfTRt1CqJMTOhZPS6i1t_lg.jpg
>< 可愛

9/1
#19天# 来了~! ​​​​
https://imgs.plurk.com/QwB/vVK/ZRwdvD2NnpkSC9ILfeelN2WFAkf_lg.jpg
是在緬懷三小過去XDDD
9/3
#19天# 新学期新开始,要不,给你们写个小故事放松一下~∠( ᐛ 」∠)_ ​​​​

#19天# 给大家讲个小故事。

一天,莫关山翻开了去年的本子,
上面一页莫名其妙写着:“冰箱里有块猪肉”
他立马跑去厨房打开冷冻室,
藏在最底下真的有一块冻成石头般的猪肉。
他心想:艹!我果然不会骗自己。

于是,他又在本子写上: “贺天欠我一百万。” “贺天是个大傻逼。”

一天,见一和展正希在路边捡到一张纸条, 上面写着:“臭男人,看来我和你的生活过腻了”

于是,见一把纸条给了贺天, 说:“是红毛给你的。”
9/10
#19天# 发信息。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/QwB/MlX/ct3GRdwCJvHlFXQzLpRdcNt0SMa_lg.jpg
太她媽可愛了吧XDDD

9/13
#19天# 中秋节特别篇! ​​​​
https://imgs.plurk.com/QwB/g4e/877tqKXuACjonbXhYrt7KnKAFb2_lg.jpg
哥哥好可憐XDD 不用走啦!!!!
9/25
#19天# 放学
https://imgs.plurk.com/QwB/NoK/dx4Dj4hJQv06BbZhIJq8o1jaW5p_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
2 years ago @Edit 2 years ago
9/30
#19天# 国庆假期特别篇。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/QwE/JXP/nUegd0B6XZuiG72B2ouSHQFpNIS_lg.jpg

10/11
#19天# 来了!
https://imgs.plurk.com/QwE/cta/aQSiP3MqCYX13EK744j6XsPB937_lg.jpg
10/16
#19天# “过来,躺这。” ​​​​
https://imgs.plurk.com/QwE/cpF/gCIV3OermTRYKP5rdvxZScgH8w2_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QwE/xVC/kuy6yUD60s3sqd61PP4v9x1nVI6_lg.jpg
10/19
#19天# 乐器行。
https://imgs.plurk.com/QwE/XOi/X475ooP7nd3UpZ7f4BJ8jenfYjM_lg.jpg

10/26
#19天# 夜景。
https://imgs.plurk.com/QwE/2Pj/eYtOfJH7lssVunrbpwsLkqOMlRB_lg.jpg
10/30
#19天# 最近画了一些图,成长的四个少年。https://imgs.plurk.com/QwE/67T/v57HRDJDx2CD8BMZsvz7fDH91FC_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QwE/bWl/KFK1GEUEipHPMC1FrmsFZscVGvd_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QwE/VQa/jG5pNgW46iMGiTL9a9gFlcgBmDT_lg.jpg
11/1
#19天# 来了!
https://imgs.plurk.com/QwE/5Ki/C7pZzsAQ5CSbWcqnWWZd4biOHBW_lg.jpg
11/2
恶犬见一,专门咬主人展正希。展正希:??
https://imgs.plurk.com/QwE/aNF/CwnAe4hh0Nnbu7N1v8kwBSne3I9_lg.jpg
11/6
#19天# 外套。
https://imgs.plurk.com/QwE/S4V/tXS6aPllvsJigFQx9T0x9RQQcB8_lg.jpg
11/12
#19天# 下午茶特别篇。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/QwE/uo0/ata9Ri9Rwva7TfRdpJC4bAbXJZN_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QwE/5Df/f5EfwQJXPSeWIi3QCBgKzrhJA9u_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QwE/UFU/HLVTnu4JJurqjC8dnscBI8QbQa1_lg.jpg
11/16
#19天# 上学,新的一天。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/QwE/Skz/K5Tsil2bltlkSfl32n1zlFzUTGZ_lg.jpg
11/18
感觉来了画张见一 他真的很帅气又可爱。
https://imgs.plurk.com/QwE/vzi/2l7X4yfSA2spD6usQJQlnqfBx48_lg.jpg
11/21
#19天# 黑发深眸的男人。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/QwE/qXC/O8l8lK24a0pyKtMfGDlBfV7M2Mn_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QwE/P6J/til5eNJTX3DlrOA9gXteQn7S67i_lg.jpg
11/28
#19天# 约定。
https://imgs.plurk.com/QwE/XWQ/uP3H8tZ3SvVkBzzdrr3x7QD3NHt_lg.jpg
11/30
#19天# 抱你入怀。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/QwE/jO0/RktESXOCm5ypMTFotPbBJkAPtfx_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QwE/m0V/4jbRv6uuMaBwPErEqJlDYEnAfdu_lg.jpg
12/10
#19天# 校草榜。
https://imgs.plurk.com/Qy5/x77/Krebx79gsM7lZRqviN3U08Swlo0_lg.jpg
握操!!!! 太會!!

12/17
#19天# 吃蛋糕特别篇。
https://imgs.plurk.com/Qy5/nDe/ENemrIpC45BA2Tbj64K7heeajCn_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qy5/9Nz/r7r0Ta5QtOp04dH70VkXD3VGHFG_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qy5/4zn/v6bRamWdWnotE2CBB8F1rJAh05g_lg.jpg
12/24
#19天# 圣诞节特别篇! ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qy5/9Bs/nBcR8Ya3LHfCLpwRxYBnHhPPvpb_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qy5/51l/YAbZfd62STogM1Yaqz2owcLX2HR_lg.jpg
2020/1/1
#19天# 来了! 2020年第一张插图,感谢一直的陪伴~!新年快乐!
https://imgs.plurk.com/Qy5/Fx5/KqDVduIQ9xEwlc0AAyfIuJjb8nh_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qy5/uvn/BATbn8HBTRjfEv26icY6sGcuiLL_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
2 years ago @Edit 2 years ago
1/6
#19天# 活动。
https://imgs.plurk.com/Qy5/axf/3Gj2znjzxDkmLXuXQtA8I1ASafy_lg.jpg

1/19
#19天# 放假! ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qy5/fZF/NO4eAY0slw799RrIBLhKMrITOY9_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
2 years ago @Edit 2 years ago
2/8
#19天# 莫关山示范洗手的正确方法。
https://imgs.plurk.com/Qy6/30c/X2ZfdZ9jnKRReE2sTZvtL5kKaSy_lg.jpg
2/14
#19天# 情人节快乐❤️ ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qy6/Hzl/LCJ1rLuBQxTciYQAKju1o0VKgPg_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qy6/O3k/lf0CtA7xoNrYHm45dUmJfU78U4m_lg.jpg
2/18
#19天# 四位少年的小日常。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qy6/v7E/aqiobgZmzbNWrfSn35og60zmdLg_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qy6/XGf/IMXZuOXNJlDoDm1EfuNnsCLwx7p_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
2 years ago @Edit 2 years ago
3/2
#19天# 来了!!
https://imgs.plurk.com/Qy7/qOU/SS6TsqP4X9105oFBUo5poCHUdNB_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
2 years ago @Edit 2 years ago
3/8
仓库复工了,可以发货啦!
突然的福利,购买《old先》画集,赠送限量200件莫关山钥匙扣!
只有200件!!

先到先得,送完即止。
#就爱我喜欢# old先 正版画集 特典明信片版 ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qy7/AxU/wZZDo9wVqRAGU4jgsnjWFDUQNkl_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
2 years ago @Edit 2 years ago
3/9
#19天# 回顾了一下,一些记忆深刻的画面。
https://imgs.plurk.com/Qy7/TF8/i7oP1E4BXkOHRU5cEXZYtXPxwg0_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qy7/RyL/re1ojAB1K0W3vznhHRKI3T7VPHq_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qy7/bWf/KHcsLOnplJzBUb1cPtSek2C7qf8_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qy7/tEW/eKIvm6ThQgYmSs6meSk4kwvsrTX_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qy7/xOH/5O7YrQtiWiBkGEnxj7gq0t8aFli_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qy7/5Rm/bnsNhEb5BCPuBk2M0q21o0a2aWv_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qy7/KuV/mjPui40NiHiO7oe4YfTHjSRHhTJ_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qy7/j7E/ZoYEheogLk9KX3uNou2h8clQL5u_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qy7/bWZ/aBzr7OeP6ESkZp39BTUOTXLBKAs_lg.jpg
3/12
#19天# 来了!!
https://imgs.plurk.com/Qy8/MKF/TOecBqJBrPmFTu1n0in6qhudBFF_lg.jpg

3/28
#19天# 来了!! ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qy8/Gck/dblFJn4pKkGnbHWbzG2YFTJ5jV4_lg.jpg

握襙 好gay xDDDDDD
3/31
#19天# 来了!画一组19天战斗少年。
https://imgs.plurk.com/Qy8/QkC/mwqEQWEgTjdtwoZVLzcoLdZO53A_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qy8/PUb/qJfBQwuosmPPDhi4XOqxGFptuMu_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qy8/8KJ/oCqmLZy2e4R81485sbBBMdu6Lse_lg.jpg
4/5
画了件校服,想穿的拿去(最后浴室换了个墙纸,围观莫仔上厕所)
https://imgs.plurk.com/Qy8/VXh/slZ65UnQtjqjz4EtG2ACF2ObOYw_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qy8/sGJ/LdKQxXjPZrfpTf1Wwk5tOdOWvUK_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qy8/amk/SPjOKspMG1kbFX4oUbY2lLCvs5g_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qy8/rH8/Hy7J6oL8uKzL2mtW0MLyIuSxkHT_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qy8/4gW/3dJORvTH2EykS3shxH0BFvVs9Lr_lg.jpg
4/10
#19天# 来了!!
https://imgs.plurk.com/Qy8/ERJ/mUOjRXmduL65Jg0Oam6KmZuMhuf_lg.jpg
嗚嗚嗚嗚 展希希好溫柔 我要哭ㄌ
4/17
#19天# 来了!! ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qyb/rN4/W0z591XXzuWW8C4EoDT4YQ6xbwJ_lg.jpg
4/23 old先 生日
https://images.plurk.com/6PVPiFdlUA2XnrrXbgAqTT.png
4/24
#19天# 来了!画了一组混搭风格! ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qyb/DNI/42VriMVi8Ckl5uBLVRhAQGjcdqz_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qyb/yRK/zyRqYuMFTEyiB6ueEc5nE5fqW73_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qyb/sv7/w4Ib0ehAabYEpFr68qeI2OI1zjQ_lg.jpg
5/4
#19天# 来了!! ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qyb/OWf/OZY0Qm6LEFQElxOat9LdAeF7qB8_lg.jpg
握操xDD 什麼操作

5/18
#19天# 来了!! ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qyb/lXy/HDmooKc1yRBn3VxMEJLtecUxYAl_lg.jpg
太可愛xDD
5/20
#19天# 520有你就快乐!
https://imgs.plurk.com/Qyb/ouf/0K0ej7vzIjMtJ4q91kkFSAoFibX_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qyb/ykg/7ksfgXl83w4ifsRuOxcXTjjBaT2_lg.jpg
5/28
#19天# 周末。 ​
https://imgs.plurk.com/Qyb/WYj/5Or2Lc8hRZ45qEkTqkh8DRQpAIL_lg.jpg
錢很重要 XDDDD
6/1
#19天# 宝贝们,儿童节快乐!! ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qyb/j8W/W3s4CiuDVOsxMs5mfUnEunXdJWu_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qyb/8he/uNnULCfAOB1lTiBaB7Gw4A9c6ew_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qyb/SaM/oajpT9cfkpyzHCRexFisQyqASdi_lg.jpg
6/6
#19天# 野炊。
https://imgs.plurk.com/Qyb/7d6/0F5uvlyrlTi8nlwQSjF3JPnCxKE_lg.jpg
好廢xDD

6/12
#19天# 来了!!
https://imgs.plurk.com/Qyb/2yX/vymGgpkW46rVQEheqX2pVOvunOa_lg.jpg
真是情趣(?)xDDDDD
6/17
新周边正式开售!!19天布偶公仔第一次全网通贩啦!发一批@理查不接稿不接广告 设计的宣传图,通贩在「old先和坛九的店」。购买全套赠送「19天」明信片5张,这次生产数量比较少,上架限量2000套为全部库存,售完不再加印,不要错过喽~
https://imgs.plurk.com/Qyb/Bi8/2b481lEysp1vDBN0BjgBGVw3s5A_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qyb/ppf/4SzC8AxxhbUaFdcTZ34BESnbOqG_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qyb/KYR/WKyxMz9sxKMz5xUU8T1JIGJNNOh_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qyb/ye0/uUJB6nKanH5GwpRtKSHEpOxr3nw_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qyb/KhA/NWUe4zss7ZXpKUPztmbYg6R7njA_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qyb/t7q/ap6dPiQVsqaPQ5ISLuJHzvz1My1_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qyb/zar/LdIIEEIY5lXdW4uDLSEVf3BMYdg_lg.jpg
太口愛ㄌQQQ
6/18
#19天#最新19天限量版周边通贩开始!!本次包括「见一」「展正希」「莫关山」「贺天」的布偶小公仔正式开售啦!!!购买四款赠送限量特典明信片5张,希望你们喜欢!
购买链接:old先 19天官方周边 见一 展正希 莫关山 贺天布偶公仔-淘宝网
https://imgs.plurk.com/Qyb/o13/45TLjOQmSXtWUmgxDXyMK2De3yz_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qyb/9Dl/QzKjH48A3Wyxnpfbe3lt5J90W03_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qyb/OHQ/eixsuYx9jSh8r6IikRFP2erhUQo_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qyb/Yxi/29vxx8v3ImlfG5duYZ6yKPOtTQr_lg.jpg
6/27
#19天# 深山。
https://imgs.plurk.com/Qyb/49h/p1Ax90c7n0iJEISJrjTpxaZi5HR_lg.jpg
青春xD

7/4
#19天# 来了!
https://imgs.plurk.com/Qyb/RxH/7tdTNgksRBqKCJkg3uUokXQm6qh_lg.jpg
7/6
#19天# 今年本来就很困难了,你们更不应该被忽略,你们很了不起了,不该默默的上战场,让我们一起为今年的高考生加油吧!!!
https://imgs.plurk.com/Qyb/tSl/sqnkNNlDyDjsmmEYdQCDX1uXzO1_lg.jpg
⎝(^•ω•^)⎠★康喵
2 years ago @Edit 2 years ago
7/15
上海的同学,这周末签售会,到时候见!
https://imgs.plurk.com/Qyb/RPR/UFLSy5C1vVFeTGm1xwrypdnKPaW_lg.jpg
7/17
#19天# 画了一组新图,周末愉快[心] ​​​​
https://imgs.plurk.com/Qyb/vVI/ORFFbiHdgyRiQL3T9naf8vlWZlD_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/Qyb/oKo/17xNDfX6ay3TAA9dDLTIQ40dn30_lg.jpg
7/23
#19天# 暴雨。
https://imgs.plurk.com/QzJ/L9P/06fcjScs8XRgwByEbBDMIToXa8p_lg.jpg
7/26
#19天# 猛男莫哥和猛男丘哥。
https://imgs.plurk.com/QzJ/omf/3dSEBORlx9jqhtdfI3trC0NYGRD_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/PqE/fUBpcdrkUFv27ouJLLdMA3irzbT_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/DNv/Gwz9I4htudb9VS8Cc368evVaTH2_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/n69/YnDED4DZLbAj5GbxvP6KLheQG8o_lg.jpg
8/2
#19天# 避雨。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/QzJ/IZv/TnNeJvupVpGGNkPGmyEbasDpAzo_lg.jpg

8/11
#19天# 继续避雨。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/QzJ/9Ta/yWwlxohCUPa7C3HZqI2RHrhR3Yr_lg.jpg
8/21
#19天# 过夜。
https://imgs.plurk.com/QzJ/44T/3NkFPRyQJniVX825C93eZ7k1Y0N_lg.jpg
#19天# 掉落彩蛋。
https://imgs.plurk.com/QzJ/6h0/18CP6YiQnKkzjATBWopHKjrySP3_lg.jpg
9/3
#19天# 回程。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/QzJ/OAb/78aqttWOQEWs1PtatdIZEQzOCmd_lg.jpg

9/12
#19天# 家务。
https://imgs.plurk.com/QzJ/pX7/YEFMijtGLyq7V4D5Jbk7zWD5D0s_lg.jpg

9/29
#19天# 飞奔上学。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/QzJ/P6p/kmZoSNeUd9s5TUwJaOcDiIYJSDx_lg.jpg
10/5
#19天# 来了~ 国庆假期特别篇。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/QzJ/4JX/yMh7HUGA5hwiZr93VuIBH2vvCwD_lg.jpg
10/11
#19天# 来了。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/QzJ/7Jf/D0CPx9ql02wGtzlLaBbemKJiR6R_lg.jpg

10/16
#19天# 商量。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/QzJ/ciJ/C339FadpAFTfLfXS2ZIXoA7zZ2n_lg.jpg

10/24
#19天# 放学。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/QzJ/gnx/VVSbre6IQwLXDn5LGMl4qy9dBVJ_lg.jpg
10/28
#超级红人节# 2020年度十大影响力动漫大V,与喜欢我的大家共享荣誉!
#超级红人节#来啦!感谢大家的支持和喜爱!
是影片 很酷 可以看看xDD
https://images.plurk.com/1j8r2b88Dp8gedS5hc1agw.png
11/1
#19天# 画了一组古风混搭。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/QzJ/Qkd/PNCwwuC3276hNLZ5Om22Sbqp2fu_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/2ii/8BtJ9NeKzNVJnipiv53JtWOsJoZ_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/B5f/aF2p9RkGBSAwVz8Kk6rOYtaZuVb_lg.jpg
11/9
#old先双11来啦# 双11「old先和坛九的店」无敌大福利来了!!11月11号晚0点统一开拍!

限量版化妆包和扇子钥匙扣明信片送疯了!!你想买的周边5.5折起!!更有新挂画上架!!
还有重磅惊喜!双11当天抽1位锦鲤获得店里全部周边再加1111元回血红包!!转发这条微博你就有机会成为锦鲤!
记准时间哦!到时见!

店铺地址「old先和坛九的店」: http://t.cn/...

https://images.plurk.com/7faUy9399yGrhFl4kBMfKH.png
https://imgs.plurk.com/QzJ/dtK/9RPQaAVS7m9bjjjPH8oxPa6a1IS_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/ebR/H4dxGP3eOBCLu4tIxKnaP5gjq16_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/bLe/lAXfPdn49FanwpujmfIR7A1I66X_lg.jpg
11/13
#19天# 夜晚。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/QzJ/5zX/JKiRrSDISmoQx1wNh3f3kxZP3CG_lg.jpg

11/22
#19天# 浴室。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/QzJ/92K/f3LtyHk7GWcWNb2iK2PrmUbktH5_lg.jpg

12/4
#19天# 来了!
https://imgs.plurk.com/QzJ/mPJ/3piwbyWmB3s1SuuLvOF39AwD4Vs_lg.jpg
12/12
#19天# 画组新图! ​​​​
https://imgs.plurk.com/QzJ/yU0/9pL6kQVaJi8PcsZ0F7En4HbuX23_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/QOY/uFih8BtPesP5CG18u9mQUUmtN4j_lg.jpg
12/19
#19天# 来了! ​​​​
https://imgs.plurk.com/QzJ/SIV/P7ILUhR1VYzF62gc0PYY1KIlM5I_lg.jpg
哭了QQQQQQQ
12/24
#19天# 圣诞节特别篇。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/QzJ/ueu/h0k1H0NitkSCPvdedtOJSA3MRVJ_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/PDS/MdhjZz7BeZuV0TOl6wrTTRPsQkL_lg.jpg
2021/1/7
#19天# 来了! ​​​​
https://imgs.plurk.com/QzJ/6yB/TaAr7SGfTDfHTwtSxFkQ1Wd9LrH_lg.jpg
1/11
#承包你的2021新头像# 弄了几组19天的头像,喜欢的同学来取吧~!
https://imgs.plurk.com/QzJ/mIt/DoMZpEMS40thLTyvp3jwpxjO584_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/qEF/i2uLgLdm3SjyN04BOFnauqrdOj6_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/5uQ/CMGVnspKrA4j3ZCCv77z8H1lhXL_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/cYt/Wey6ZwKcv1iXwZdJOzFTeanOQgs_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/nGl/eQNf3elUKqBvEGVDoxyvfufZ2Gb_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/k8U/mRziFIoPgzwjnXpuaE3B6qvv2dL_lg.jpg
1/17
#19天# 食堂。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/QzJ/BeU/rNz4d5ydFg5oZ8WvZEMnmbSLAQM_lg.jpg
兩對都好可愛QQ
1/25
#19天# 四只崽的新装。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/QzJ/21Z/ShDM7lXAet7Wddwh9WC7CIFbWSz_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/gfn/SF2FAXchPiD9F7AJcWo54VWWi3G_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/3pn/sJFrOodUmhc7H1QZaCmu0iuCe9V_lg.jpg
(2018/8/5)先回顧一下
#19天# 兄弟。
https://imgs.plurk.com/QzJ/vB3/jMQ1N5yHWKFIuQkjAJHmwWZcRSy_lg.jpg
1/30
#19天# 兄与弟。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/QzJ/T6a/v6G7gs35Aq6ChCPJ2C2StHBKj5K_lg.jpg
2/5
#19天# #三分钟跑跑狼人杀# 故事发生在一个叫碎叶城的小镇。 ​​​​
https://imgs.plurk.com/QzJ/iML/Ayldith51COwaBQm12SSUWJqKpE_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/l0u/uq8uAatF7h2mB1nfimy0nRlkW3r_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/zIZ/vaBBWvrq4wiIUZD1kSIKvlV2PfG_lg.jpg
[2019/2/1 #19天# 春节特别篇。 ​​​​這篇的後續]
https://imgs.plurk.com/QzJ/K7B/I8AoTOM3hqr2CIljaTXyUMkbWWA_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/8dU/CKl2jkAQZx5r9x9g4aboUQi0v40_lg.jpg

2/14
#19天# 情人节特别篇。节日快乐~ ​​​​
https://imgs.plurk.com/QzJ/jSS/snnO4cKPiOuNro2fxUSAqPigNcI_lg.jpg
https://imgs.plurk.com/QzJ/ke0/KWh94o8PGzhzE832acjKyTug1Pf_lg.jpg
3/5
#19天# 来了!
https://imgs.plurk.com/QzJ/ojo/4jK1KNJHFMWej0sXMkJRZJYTG68_lg.jpg
3/11更新
LikeCoin - Reinventing the Like如果您喜歡我的整理,請點上方連結按5下(或長按)拍手!
我將得到likecoin的回饋
回饋由 likecoin基金會出資,您只要註冊/登入帳號,按五次左鍵,可以贊助我且完全不會花到錢!
back to top