jojomo
11 years ago
剛剛在木瓜溪橋看到緯來電視台的攝影車
臉書有個徐大康
11 years ago
+1
jojomo
11 years ago
chemicalmarch: 欸 我尾速掉好多喔...
臉書有個徐大康
11 years ago
jojomo: 還好吧 我看你剛剛都貼在我後面 甚至有追上來啊
jojomo
11 years ago
113 我跟的很辛苦 後來就放棄了XD