Aither 埃忒
1 months ago

:卯迷從什麼時候開始喜歡上埃忒的?
:忘記了
:卯迷以前對我的感覺是什麼?
:笨
:然後呢?
:有點笨
:然後呢?
:中等

#埃忒日常
Aither 埃忒
1 months ago
:然後呢?
:聰明
:然後呢?
:很聰明
:然後呢?
:沒了
Aither 埃忒
1 months ago
https://images.plurk.com/1fn5cxnXyfCS9pV2jOR2b9.jpg
:卯迷喜歡這隻Pusheen嗎?
:喜歡
:為什麼?
:因為他剛剛跑到我的臉頰上
Aither 埃忒
1 months ago
:卯迷來玩
:玩睡覺比賽
:這是什麼?
:看誰先睡著
立即下載