🌟《Vtuber孔子》第8回本日更新!!!🌟
https://images.plurk.com/25Ca2skSwP90w9KaYfYc5O.png https://images.plurk.com/4iGhaT6ICA9pmy02oQqAvp.png https://images.plurk.com/5xzzgCofwsRxSm9Zux5Hfm.png https://images.plurk.com/6VnyNyaHZ4YYRBKPHMexTg.png https://images.plurk.com/2trHXJPiVpuqsnHTSy3uYu.png https://images.plurk.com/6MIif04xFLfhR7OtS4NYB4.png
一日,書店中張貼的海報引起師徒兩人注意,他們決定前往——「 同人誌販售會 」!!!
究竟和現代諸子百家(?)交流,孔子會看到什麼新世界呢?Vtuber孔子 - 第 8 話 三人行,必有我師焉 | CCC追漫台#CCC追漫台 ▎#Vtuber孔子 ▎ #Raiyu#CCC創作集 ▎#仁子