https://images.plurk.com/3KcqziZZRUd5wzw9M97KPK.jpg https://images.plurk.com/upwUKxkmPQLYGUiIgcoFF.jpg https://images.plurk.com/1fbmkjRV1GNL0YH7JcYfy5.jpg https://images.plurk.com/2EZxKSzLIZBE87MdXtDa3b.jpg https://images.plurk.com/40dhxxVsHiX3elVjDIkhuh.jpg
我不是退坑可是我需要錢
以下全部HK/TW都可,TWD自行乘4,TW需附空郵郵費(約60TWD,掛號另加60),香港的BD/生寫可包郵,其餘不包,多買優先
全部CD/BD沒聽過,9成新
漫畫9成新 只看過一兩次
全部可議價,有意私我

#少歌
#少女歌劇
#百合
#求轉