Địa chỉ showroom cung cấp Ghế Văn Phòng - Nội Thất NoGi Địa chỉ: 1116 Huỳnh Tấn Phát, Phú Mỹ, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Phone: 0779280393