https://truyentiki.com/...
Tiểu đoàn tử sư phụ chạy, phòng ở đổ, giường cũng sụp, rơi vào đường cùng chỉ có thể xuống núi tìm ba ba lạp. Bá tổng ba ba: Tiểu hài tử là ghét nhất sinh vật. Siêu sao ba ba: Ngươi làm ta r� ...

Truyện Khác :
nownovels/topcvMũi Tên Ma