utruyen is
Truyện Thần Hoàng- Tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, Tông Thủ phát hiện mình đã xuyên việt đến 13 vạn năm về trước, là thời đại Thần Hoàng xuất thế. Thần Hoàng là gì? Thần Hoàng chính là vô địch vũ nội l� ...

Truyện Khác :
quanluxury/ngontinh_sacmlquan/truyenhay