Khoái cảm là gì? Biểu hiện ở nam và nữ giới là như t... Khoái cảm là gì? Không đạt được khoái cảm khi quan hệ tình dục có ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình không? Khi cảm giác biết được khoái cảm của 2 giới là rất chênh lệch (Nam giới biết khoái cảm chiếm tới 95% #khoái_cảm #maithanhxuan_Com