Prolactin là gì? Prolactin cao có nguy hiểm không? -... Mỗi hormone đều có những chức năng riêng đối với cơ thể. Prolactin cũng là một hormone có vai trò vô cùng quan trọng. Định lượng hormone này giúp đánh giá, phát hiện các vấn đề bất thường của cơ thể. #Prolactin_là_gì