https://truyentiki.com/...
Quý hơi ấm có cái siêu sao trúc mã, hắn soái khí loá mắt, nhân khí bạo lều, cơ hồ cả nước một nửa thiếu nữ đều khóc kêu muốn gả hắn.
nhưng mà, hắn lại chỉ đối quý hơi ấm chuyên ...

Truyện Khác :
Thiên Hạ Cuồng Ynownovels/topcv