#portfolioday
嗨,我是B.c.N.y.,來自臺灣的自由插畫家,多與遊戲產業與出版業合作。在創作時,民俗傳統故事與形像、鮮豔的色彩與擁有複雜細節的人物是我最喜歡的元素。除了原創創作外,英雄聯盟與同人創作也是我很喜歡的題材!

https://images.plurk.com/2MR58CnoevQ8kxaQBF0VAC.jpg https://images.plurk.com/2RZvUrREmCgebgugC130T4.jpg https://images.plurk.com/3KbF0tn47xIWm9Vf1CGY4n.jpg https://images.plurk.com/378U2I2FcX2v0FEjv3GGfJ.jpg https://images.plurk.com/7qMGca6waBv84o0IweMYH5.jpg https://images.plurk.com/3fYtnX6bvNYaI4QUKQphDo.jpg
✦我的買動漫網路商店,歡迎參考看看!