Nhân kỷ niệm 15 Ngày Doanh nhân Việt Nam và 13/10, doanh nhân Đỗ Trùng Dương đã mở đầu phong trào chống lừa đảo bất động sản trong cộng đồng doanh nghiệp. Vừa để khẳng định uy tín doanh nhân, vừa đẩy lùi những ảnh hưởng tiêu cực xung quanh. Đỗ Trùng Dương Tập đoàn Vicky chống lừa đảo cty