Carol0101 loves
فال و یا طالع بینی از قدیمی ترین علوم میباشد که بمانند علوم ریاضی و فیزیک و شیمی و یا گیاه شناسی نمی باشد و بر اساس منطق و مشاهده و یا حس تایید و یا رد نمی شود
برای دریافت عکس پروفایل رایگان به گیلاسی ها مراجعه کنید.
جدیدترین اخبار خودرو توسط گیلاسی ها شامل قیمت و ثبت نام خودرو
http://gilasiha.ir/