Julee0822 loves
Ca phe Nguyen su dung nguyen lieu ca phe Buon Ma Thuot va rang xay thu cong. Khong chat tao mui, khong chat bao quan. Huong vi ca phe nguyen chat, tu nhien. Cà Phê Nguyên