[CWT50工商/攤位Q01/GGAD新刊(試閱)]
https://i.imgur.com/EgHINRn.jpg https://i.imgur.com/x4LCvuP.jpg https://i.imgur.com/vjXxTpa.jpg https://i.imgur.com/FE3pjJX.jpg
【Cruel】B5/24P/150元※R18有
雖然及時畫完但是後來發現肉沒有這麼多,跟大家懺悔一下,下次會補回來的 (?)
另外當天攤位上也會有這幾本↓
https://i.imgur.com/ZPOzWqU.jpg https://i.imgur.com/btmRbKo.jpg https://i.imgur.com/dhYmiIy.jpg
本子資訊下收↓