roytang says
Bawat panaginip na taglay ng iyong isipPalayain mo at ilipad tungong langitAng iyong tinig ay aawit ping.fm/6Fdiz