gRaSyAh is
packing our things.. off to Laguna.. but b4 that, BINYAGAN muna sa me Sgt. Rivera! :-) (sana ok ang kita dito)!! :-)