gRaSyAh asks
who wants PINANGAT SA MANGA na GG for lunch?!?! ahahaha