gRaSyAh says
why so many temptations coming my way?!?! why oh why?!?! ang ya-yummy pa naman nila!! hahaha