chia sheng
@sam5566005
95Friends 19Fans
Karma63.07
chia sheng
6 years ago 2
只是讓我更確定而已
chia sheng
6 years ago 3
放假這幾天的心情怎都好暴躁阿
chia sheng
6 years ago 3
越靠近越緊張 哈哈
chia sheng
6 years ago
越來越刺激了
chia sheng
6 years ago 2
幸好還有人可以幫我登入BBO
chia sheng
6 years ago 4
為什麼是我接到電話民調的電話阿
chia sheng
6 years ago 2
11/6-11/8統一優惠時段 QQ
chia sheng
6 years ago 3
越來越靠近了
chia sheng
6 years ago 2
有些事真的會悔不當初欸
chia sheng
6 years ago 3
我難過