ㄔ余
@mikaihsu
87Friends 2099Fans
Karma115.44
female Taiwan
✿徐/HSU
✿有時候畫畫的人
✿圖噗20%; 廢噗80%
✿沒有交流過先別急著加好友

自我介紹
2019.12.29 Update

我ㄉ粉專
ㄔ余
3 months ago 8
/非商業委託/
https://images.plurk.com/5AKwvCBpHBChFz86oDAg42.gif
重新整理了一下資訊跟價格,詳細收底下
ㄔ余
Yesterday 13
/還這個!
@mikaihsu - 開心來收點圖 收前三個丟出綠BZ的https://images.plurk.com/5InKXLCnqB1LMSg9Ry9Ksk.png https://images.plurk.com/63egdHqBWdKEMZaZjMABKL.png https://images.plurk.com/4rU2sn1kNhO2YKMMGKJqbK.png https://images.plurk.com/2IftilUFOCsyqmFmvvxxNS.png
拖拖拉拉地畫完了
ㄔ余
3 days ago 18
神 我尾牙會抽到現金
ㄔ余
4 days ago 32
精神不安定
ㄔ余
1 weeks ago 37
開心來收點圖 收前三個丟出綠BZ的
ㄔ余
1 weeks ago
https://images.plurk.com/28gUSfkwjpjBjIhCr2wgMv.jpg
吃我ㄉ民主自由碰拳
ㄔ余
1 weeks ago 2 @Edit 1 weeks ago
Project P/
【P】菈薇 [zucchinini]很久沒玩企劃 讓菈薇跳一下秩序陣營,認識的人可以戳我
ㄔ余
1 weeks ago 11
https://images.plurk.com/5ohBhUs9SaNMo1PJeT7AKd.png
我只有用蔡英文ㄉline做的怪圖
噴火龍姿勢比很清楚 大家要回家投票ㄛ
ㄔ余
2 weeks ago 7