V3深坑中@朱栗可
@kuangtai2016
52Friends 366Fans
Karma95.43
Taiwan
頭像繪師:kizuna2
https://peing.net/zh-TW/00d2590cbccc475
委託接案歡迎 原創/槍彈辯駁:最王最
Email→kuangtai2016 @ gmail. com
作品集/新刊
V3深坑中@朱栗可
1 years ago 9 @Edit 3 weeks ago
價目表目前最新的價目 感謝轉噗!
#委託 #插圖 #立繪 #頭像
v3 https://images.plurk.com/2iTEFNEHsO6DTZFrFhqRqH.jpg https://images.plurk.com/6h7TGswB7zmHTPDnrz95Vb.jpg https://images.plurk.com/SiYPVIWrZFEiE2anyZnhD.jpg
https://images.plurk.com/1leC5u6QhrvZgxtyzLQYSs.jpg 又再畫怪怪的圖了 真是抱歉
V3/動物朋友/靈能 最近一點小塗鴉https://images.plurk.com/2DDzl52XF202EzABAbEfQW.jpg https://images.plurk.com/6epEfniUC1Y0bDIhmNyeNB.jpg https://images.plurk.com/4lhf6aWFygxRmCivQch70N.jpg https://images.plurk.com/4vTPH8XQ2DhUChjUlVKEJd.jpg https://images.plurk.com/1ouHkctS6yUPhQDDS6j1gi.jpg
[閒聊] 嗚嗚嗚嗚...(動物朋友01) OP也蠻慘的 我聽完馬上回去聽第一季的XD
V3深坑中@朱栗可
6 days ago 8 @Edit 6 days ago
V3王最本 已轉蝦皮 還有剩喔諾達(?
https://images.plurk.com/19uLSaUVrYcA3MaSslI8kn.jpg 【同人誌】3.5秘密協定【槍彈辯駁V3】
IF RICK AND MORTY WAS AN ANIME - MALEC 雖然沒追這部 不過我笑了
三人合繪
https://images.plurk.com/4DEPfjzyb2jKYZlVUTzwuD.jpg
感覺很不錯喔 下收原圖
V3深坑中@朱栗可
1 weeks ago 5 @Edit 1 weeks ago
[途中小廢廢] 好壯觀喔(?
https://images.plurk.com/6deDqzTX8ydlBt9rl8ev8k.jpg https://images.plurk.com/4pyw575kdA0cuc0WxeLrTx.jpg
[轉]https://images.plurk.com/5VXNkwTFv5MDnPwwiUk52r.png WWWWW好帥喔