Mini Dio
@acdgik
78Friends 99Fans
Karma0.0
male Taipei, Taiwan
...
Mini Dio
10 years ago
卡馬值全歸零了
Mini Dio
10 years ago
我復活了
Mini Dio
10 years ago
今天超級冷的 :'-(
Mini Dio
10 years ago 1
晚安
Mini Dio
10 years ago
有夠冷了~該跑溫泉了
Mini Dio
10 years ago
冬天到了可是我還是每天都在穿短袖
Mini Dio
10 years ago 1
我媽今天穿紅衣服所以晚餐我想吃牛肉麵
Mini Dio
10 years ago 4
米朗琪蛋糕店排隊排的超誇張的啦!!!!!
Mini Dio
10 years ago
難得休假為啥要下雨!! X-(
Mini Dio
10 years ago 4
晚安