Hsiao
@Rose286099
52Friends 12Fans
Karma88.96
female Anderstorp, Sweden
你好
Hsiao
1 weeks ago 4
休假回來就瘋狂靠北煩不煩
Hsiao
2 weeks ago 2
客人少了 但不知道每天在忙什麼
Hsiao
2 weeks ago 2
擁有噗浪帳號到今年九月就滿10年了呢
Hsiao
2 weeks ago 2
吃芥末麻醬涼麵不小心加太多醬了好嗆啊…
Hsiao
4 weeks ago 3
雖然是昨天才講過的事我忘了
但是奇怪 幹嘛搞得自己不會忘記事情一樣
Hsiao
4 weeks ago 2
第一次做感覺比較正式的健康檢查
Hsiao
2 months ago 1
什麼破爛魔鬼訓練 你自己去弄
Hsiao
2 months ago 3
什麼把人趕走 我看是我被趕走還差不多吧哈哈
Hsiao
2 months ago 2
約ㄘ飯了
Hsiao
2 months ago 2
ㄍ 手又被門夾到 :-&