Chi Yen
8 years ago
明年休假115天 歷來最多 - 明年政府機關辦公日曆表草案出爐。明年例假日及紀念日節日總數115天,為歷年最多,春節連續假期放六天。
No responses - be the first :)