@mitsuhachi
female  Karma 0.00 
【銀河社區】御津 はち 【火燒厝】

「怎麼會有人在大半夜烤肉……」
ago | 3 responses
【銀河社區】御津 はち
又睡在玄關了
ago | 7 responses
【銀河社區】御津 はち 【緊來倒垃圾!】

oO(這個社區的垃圾車跑好快啊……)
ago | 20 responses
【銀河社區】御津 はち
「呼......................」
ago | 13 responses
【銀河社區】御津 はち 【銀河社區】御津 はち
ago | 1 responses