@cwyemily
female  Karma 0.00 
藍✚在水之湄 我只是上過來揮個手
ago | 0 responses
藍✚在水之湄 我到底是有多久額沒有回來過咧((
ago | 0 responses
藍✚在水之湄 嗚啊好久沒上來更新了誒@@
好唄我就是不會用噗浪:3
ago | 0 responses
藍✚在水之湄 最近壓力山大吶
又胖了 又自卑了
校內成績又不太好
拜託找人一槍射死我好了
ago | 0 responses
藍✚在水之湄 喰種第二季第一話使用完畢
總覺得好奇怪啊...
這次是從CCG的角度的故事呢
然後說好的金木君呢
ago | 0 responses
藍✚在水之湄 決心立志要練好水彩畫技
然後今天練習的時候總覺得藍色比較好駕馭
是因爲我的cn還是神馬錯覺巫術 (絕對不是
ago | 0 responses
藍✚在水之湄 www.bilibili.com/video/av901924/
認真心聲////
ago | 0 responses
藍✚在水之湄 最近經常犯睏...
ago | 0 responses
藍✚在水之湄 轉噗 yuli0609 說 [美少女戰士]官方出...M巾...
點啊出到無野好出???(X....

有花紋我的天...(默
ago | 10 responses
藍✚在水之湄 討厭 [口語]
有冇搞錯啊
出得黎示威就預左比人非禮?
先生你個腦冇事呀?
咁樣同印度有咩分別
女人出得街就係要比你強姦咁
咁TMD要法治黎做咩
你呢D人應該拎去打靶
ago | 0 responses