Karma:
0.00
eikhui
f
from Miri, Malaysia
eikhui tmr start my school life agn...>< bu shuang :-(
ago | 0 responses
eikhui aduh...headache ><
ago | 0 responses
eikhui no mud ><
ago | 0 responses
eikhui hihi ;-)
ago | 0 responses
eikhui :-)
ago | 0 responses
eikhui byebye~good nite;-)
ago | 0 responses
eikhui is time to bed...:-D
ago | 0 responses
eikhui god bless us <3
ago | 0 responses
eikhui love myself :-)
ago | 0 responses
eikhui pimple~~~go away please :@
ago | 0 responses