@jojola
female  Karma 82.05 
乘涼麻 午安~總覺得才剛放完暑假,一轉眼又開始放寒假了,時間過得真快啊 (thinking)
ago | 5 responses
乘涼麻 今天7-11咖啡中杯以上都半價喔 (drinking)
ago | 5 responses
乘涼麻 HAPPY NEW YEAR!! :-)
ago | 7 responses
乘涼麻 下午好...
ago | 7 responses
乘涼麻 冷~~~~ :-&
ago | 4 responses
乘涼麻 午安~ 7-11的咖啡從今天起至12/13第二杯半價喔 (drinking)
ago | 5 responses
乘涼麻 大家午安~ (wave)
ago | 5 responses
乘涼麻 下雨了... :-(
ago | 3 responses
乘涼麻 大家下午好
ago | 7 responses
乘涼麻 下午好...
ago | 6 responses