Karma:
48.65
dinni*sajjo
f
from Palembang, Indonesia
dinni*sajjo says Hola hola hola
ago | 0 responses
dinni*sajjo says udah lama bgt ga buka plurk ! *kangen* :*
ago | 0 responses
dinni*sajjo says (music) crush
ago | 0 responses
dinni*sajjo says karma trun lagi... (tears)
ago | 4 responses
dinni*sajjo says pagi semua !! (wave)
ago | 0 responses
dinni*sajjo says siang plurkers (wave)
ago | 19 responses
dinni*sajjo says update
ago | 20 responses
dinni*sajjo says gak buka plurk 1 minggu karma TURUN !!! (angry)
ago | 32 responses
dinni*sajjo says siang plukers !! (wave)
ago | 8 responses
dinni*sajjo says opp,, bye bye.. (wave)
ago | 0 responses