@Gunn1122
Karma 85.71 
群(CWT50-B53) 最近紋的
https://images.plurk.com/7Lx1ZXZdfamMVB59aNh2ke.jpg https://images.plurk.com/7MH4whFOgAHMUy7oJdY5IN.jpg https://images.plurk.com/2OxF3WDsXCV7uuzu0210vX.jpg https://images.plurk.com/7dWhq98wZEF0DVXL8FpaNo.jpg群(qún) (@gunn1122tattoo) • Instagram photos and vide...其他下收
ago | 3 responses
群(CWT50-B53) replurka 5uzu [獵奇慎]
找傳教時被暴徒剝皮,十二門徒之一的St. Bartholomew的雕塑資料。
https://images.plurk.com/1y7Vepi7uKxai831O9BSA3.png https://images.plurk.com/5uJp7nbNO3rwtdR5lqNokp.png https://images.plurk.com/7ogHDsvuVIKpBLUmBg5YUF.png
沒想到追蹤的專頁就有人放了下面這張圖 :
ago | 11 responses
群(CWT50-B53) CWT50謝謝大家
高鐵上的塗鴉
https://images.plurk.com/l57PDzB5j8NZHVgwwsvBx.jpg
有心得都可以跟我分享哦
刊物感想表單
ago | 8 responses
群(CWT50-B53) 兩天都在3樓,攤位號碼B53
https://images.plurk.com/6Tluhkc1fjvaSxATDBhRZe.jpg
ago | 0 responses
群(CWT50-B53) 轉噗 snowvega https://images.plurk.com/5R2ZknY233zIUJyiA12Rhj.jpg
村田兼一 天使集 簽書座談會 觀後感
https://images.plurk.com/1B2v0QlD6xJ8tAO4L8Dmmt.jpg https://images.plurk.com/4z3t6df0SpFCLs9uzu4Ev.jpg https://images.plurk.com/bCO3DwBoiIfChYjEkCF9b.jpg
https://images.plurk.com/7lufgIQ3IxxXD7HmwzsWok.jpg https://images.plurk.com/2nNUCBCBqvTkDp1swSPMtM.jpg https://images.plurk.com/5NcJKSYvKQsiZ4xOeZt2SV.jpg
ago | 1 responses
群(CWT50-B53) 曬個中途,明天CWT見
https://images.plurk.com/6V1jwiAotDHrXzOOpcNyWk.jpg
ago | 7 responses
群(CWT50-B53) 轉噗 ro07122007 [CWT50工商車/轉噗感謝]

兩日都在 3F B52!
會與 huihui2017 一起為您服務 <3
https://images.plurk.com/1LrTTc1amXiv3f94nkSj69.jpg
ago | 9 responses
群(CWT50-B53) [工商] CWT50 / 社團 瘋人塔 商品一覽表 / 3樓 / 攤位號碼B53
https://images.plurk.com/4pNj6XsGIH5tQHFfT8m88D.jpg
商品詳細下收
#CWT50 #原創
ago | 6 responses
群(CWT50-B53) 參與了高雄同志遊行
https://images.plurk.com/6r6ezRMe6hKy9cyiEH6W2G.png https://images.plurk.com/4YudGGMBCCSK1eXKbNbQeS.jpg https://images.plurk.com/5MbufjgW68r9mamW4J0Xy.jpg https://images.plurk.com/3VBQ6KJiMsJTjIa5kLoMor.jpg https://images.plurk.com/whwJ9hRn4Bg6aswYfEu05.jpg https://images.plurk.com/1mpSsK88nI1yLMMwBrdSvx.jpg
ago | 5 responses
群(CWT50-B53) CWT51報上了呦~~~~
https://images.plurk.com/4H2RSSZrBh5hFOpdDrNzzq.jpg https://images.plurk.com/7rw9ugCabh3h1gvThrL4T8.jpg https://images.plurk.com/1nGMPaGDCbohhyqQkmF7W0.jpg https://images.plurk.com/1wmCdwMwHRP1OvKjBM2ld0.jpg https://images.plurk.com/34GL45Ri5zJhwwWPTm43O2.jpg https://images.plurk.com/5GjyFLEdSb9QJiNaH0Un2e.jpg

群(qún) (@gunn1122tattoo) • Instagram photos and vide...
ago | 2 responses