Karma:
163.59
胖劉媽
f
from Auckland, New Zealand (Aotearoa)
胖劉媽 覺得 O少的叭咕(back 倒車)技術得再磨練。
ago | 2 responses
胖劉媽 希望 某人不要碎碎念。因為從今天開始車庫要開始停三部車了。
ago | 1 responses
胖劉媽 O少晚上要出門。
ago | 1 responses
胖劉媽 覺得 今天有點累...
ago | 2 responses
胖劉媽 覺得 對自己的東西,如車子,漫不經心,等到出問題時再怪東怪西。
ago | 5 responses
胖劉媽 好奇 dining in the dark 該如何吃咧?
ago | 5 responses
胖劉媽 O少周日要去參加朋友的生日Party
ago | 6 responses
胖劉媽 覺得 自己不把自己當病人看。仍然照正常生活,不會搞得病懨懨的。
ago | 5 responses
胖劉媽 覺得 O少還算是有點責任心。
ago | 5 responses
胖劉媽 明天又是周五。日子過得快呀!
ago | 0 responses