@sarahliu88
female  Karma 167.61 
胖劉媽 覺得 O少今天早上怪怪的
ago | 4 responses
胖劉媽 昨天複診...一切正常
ago | 2 responses
胖劉媽 今天要去醫院複診...
ago | 1 responses
胖劉媽 昨天上班,雖然只有半天,但還是好累...
ago | 0 responses
胖劉媽 這幾天,夫人小姐都外出陪朋友。我們樂得清靜。
ago | 5 responses
胖劉媽 明天要上班了。突然有點懶...
ago | 3 responses
胖劉媽 將近一個月沒噗...
ago | 1 responses
胖劉媽 今天真的好累。明天更是得早起。
ago | 2 responses
胖劉媽 期待 明天返台之行
ago | 5 responses
胖劉媽 期待 週六回台之行
ago | 2 responses