@sarahliu88
female  Karma 168.44 
胖劉媽 覺得 日子過得有點糊塗
ago | 3 responses
胖劉媽 覺得 今天買的NG水餃,真的是太便宜了。
ago | 4 responses
胖劉媽 覺得 真的就是太閒了...
ago | 1 responses
胖劉媽 又是一周的開始...
ago | 4 responses
胖劉媽 今天O少下午要和朋友外出看電影
ago | 3 responses
胖劉媽 覺得 如果是你想吃的菜,請自己動手。至少幫忙洗菜,可以吧?
ago | 1 responses
胖劉媽 已經 洗上衣服...幫老太太洗好準備燒的菜
ago | 0 responses
胖劉媽 已經 完成本周末採購任務
ago | 4 responses
胖劉媽 覺得 今天氣象預報失靈
ago | 1 responses
胖劉媽 覺得 每天...我們家老太太,都會找些事情挑毛病...
ago | 1 responses