Karma:
137.51
紅➤妖夜❖春見
f
from 原創沼, Taiwan
紅➤妖夜❖春見 #用我的畫風畫你的孩子 #原創
https://i.imgur.com/QlHtITv.png
久、久等了...!!! 謝謝大家借我孩子!!!!畫得痛並快樂著(到底
ago | 20 responses
紅➤妖夜❖春見 轉噗 e791125 【妖夜】
https://images.plurk.com/4j3jMFAYL5X6JHmazAP12o.jpg
https://images.plurk.com/5QRbBqzL0woaA3Fz2quQgx.jpg https://images.plurk.com/2p9ggFYxsWJ2QoFgGOpv5l.jpg
https://images.plurk.com/5uWistWqFDSt0mebylpBvx.jpg https://images.plurk.com/2H6VZvrEnqUdTMrHAMuqXd.jpg
https://images.plurk.com/6lusoQl1WUPyNuwppYCgbP.jpg
姍姍來遲的異聞任務一
ago | 9 responses
紅➤妖夜❖春見 #妖夜 四一夜
https://i.imgur.com/pg6JdsJ.png https://i.imgur.com/JU6q865.png
沒有去探究,在別處知曉此則預言內容。
ago | 10 responses
紅➤妖夜❖春見 轉噗 e791125 【妖夜】 https://images.plurk.com/5nKIITMV7mjhlZZ6dUtd9z.jpg
角色卡,久仰妖夜,第六期終於來玩惹
https://images.plurk.com/6HNy9DH3vDQCe3Vm2B4nds.jpg
紅大大說想合圖.....好喔。
https://images.plurk.com/2J2btgW2wTHCGHNdYSLY6G.jpg
現在買一送一,特別附贈裏版喔(不是這樣的故事安安
ago | 11 responses
紅➤妖夜❖春見 #妖夜六期
https://i.imgur.com/Lo9t8LS.png https://i.imgur.com/85Aav4B.png https://i.imgur.com/qF4pbxO.png
從一期後,終於再度跳了六期,姍姍來遲地登入了...!!!><到8月企劃結束前,河道上應該會充滿不少妖夜的創作,還請追蹤的舊雨新知們多多指教
ago | 9 responses
紅➤妖夜❖春見 轉噗 e791125 【日常】
https://imgs.plurk.com/QuX/SVz/P6jKyDDke6At1zT5eDAJ9X5T7kO_lg.png
https://imgs.plurk.com/QuX/9Ni/KXLk4KtV4Qg6L8ORhWJ06SGUFTb_lg.png
妖夜用秋衛,累了而且最近特別忙,就這樣吧(???
想試試妖夜制服變形版,順便練習華麗點的軍服,不過還是有點差強人意w
ago | 12 responses
紅➤妖夜❖春見 希望 徵八位原創角色徵完哩】
https://i.imgur.com/PJoPgpu.png
不限親友或是互相認識,直接貼上角色設定和簡單的個性描述就好
ago | 32 responses
紅➤妖夜❖春見 轉噗 moku5213250 【https://i.imgur.com/o8D90Vb.png 畫別人的小孩效率總是特別好
ago | 13 responses
紅➤妖夜❖春見 https://images.plurk.com/3JyoGXTej17nkg6iH8Yz3U.jpg 開心做甜點~
ago | 24 responses
紅➤妖夜❖春見 #原創 #妖夜
https://imgs.plurk.com/QuW/tDE/mQlCDOoodCggZpm7tNWc2jLxb51_lg.png https://imgs.plurk.com/QuW/jzo/D6ONj0hCe0Ldw6EaDH8zlIjYyXX_lg.png
撇一張恭喜愛玉ㄉㄉ達成階段性人生目標~ & 30號當天報名好像太極限了...!!!
ago | 7 responses