Karma:
0.00
Aun
m
from Bayan Lepas, Malaysia
Aun says dota dota !! = )
ago | 0 responses
Aun says going to QB for count down later!! ^o^
ago | 1 responses
Aun wonders alex noi didnt dota for 1day?
ago | 0 responses
Aun wonders new look!?
ago | 1 responses
Aun likes RIVER FLOW IN YOU
ago | 1 responses
Aun thinks abt Xray now
ago | 0 responses
Aun feels boring
ago | 0 responses
Aun says hate physics
ago | 2 responses
Aun says dota hour!!
ago | 2 responses
Aun says wtf...so fas maximum..still got many to study gok..
ago | 1 responses